In- en uitvoeren van geld, drank, sigaretten en/of andere goederen

Het komt geregeld voor dat chauffeurs voor eigen gebruik of voor anderen zaken meenemen zoals geld, drank of sigaretten. Er gelden regels voor het in- en uitvoeren van goederen. De controle hierop kan na de Brexit strenger worden.

Advies tips

Controleer de douane app

Zorg ervoor dat u en uw chauffeurs weten wat er wel en niet mee mag. Zeker als het gaat om goederen die de chauffeur op eigen initiatief meeneemt. Download en gebruik de douane-app.

Voorkom problemen

Opzet en bewuste of onbewuste roekeloosheid is een standaard uitsluiting op verzekeringen. Voor de TVM rechtsbijstandverzekering voor bedrijven geldt bovendien dat bij het willens en wetens handelen of nalaten er geen recht is op rechtsbijstand. Smokkelen is hier een voorbeeld van.