Handige checklists en documenten

Om u te helpen bij het kunnen voldoen aan de eisen van de AVG hebben we een aantal handige links en documenten op een rij gezet.

    De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een voorlichtingscampagne gestart onder de naam "Wat betekent de privacywet voor jou?". De basis van deze campagne is een website met praktische hulp voor mkb'ers, zodat aan de verplichtingen vanuit de AVG kan worden voldaan. Op www.hulpbijprivacy.nl worden wisselende items gepubliceerd die gaan over verschillende onderdelen van de AVG.

    Daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een aantal hulpmiddelen ontwikkeld, speciaal voor ondernemers. Als u bijvoorbeeld de vragen uit de 'de AVG-regelhulp' beantwoordt, krijgt u een praktisch advies op maat over waar u nog aan moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).