Overslaan en naar de inhoud gaan

Selectie­procedure

Wat je kan verwachten van de selectieprocedure bij TVM verzekeringen lees je op deze pagina. Heb je nog vragen, neem dan contact op met onze HR-afdeling.

Je sollicitatie wordt na ontvangst beoordeeld door de HR-afdeling en de afdelingsleiding. Als je profiel voldoende aanknopingspunten biedt, dan word je uitgenodigd voor een eerste gesprek. Je ontvangt altijd een reactie op je sollicitatie. We streven er naar om zo spoedig mogelijk na sluitingsdatum van de vacature te reageren op je sollicitatie.  

Het eerste gesprek

Het eerste gesprek is meestal met de betreffende afdelingsmanager en een HR-adviseur. Tijdens het eerste gesprek maken we graag kennis met je. Zo krijgen we een beeld of er een match is tussen jou en de vacature. Jij kunt zelf ook meer informatie over de vacature en TVM krijgen. Na een positief eerste gesprek volgt dan eventueel een tweede gesprek.

Het tweede gesprek

Het tweede gesprek gaat meer de diepte in. Je maakt mogelijk kennis met toekomstige collega’s. Als het tweede gesprek ook positief is, volgt de screening en/of een assessment.

Assessment

Afhankelijk van de vacature krijg je na het tweede gesprek een assessment. Het assessment bestaat uit een IQ-test en een persoonlijkheidsvragenlijst. Het assessment is digitaal en is op een locatie van TVM. Geeft het assessment een positief advies, dan volgt er tot slot een screening.

Screening

‘Betrouwbaar’ is één van de kernwaarden van TVM. Dat willen we ook terugzien bij jou als nieuwe medewerker. Daarom is er een screening voordat je in dienst komt. Daarnaast is TVM in het kader van de Wet op financieel toezicht verplicht om de integriteit en betrouwbaarheid van haar medewerkers te waarborgen.

De screening bestaat uit:

  • Verzoek om het aanleveren van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
  • Raadplegen Fraude en Informatiesysteem Holland (FISH).
  • Informeren bij Bureau Justitiële Zaken van het Verbond van Verzekeraars.
  • Het maken van kopieën van originele diploma’s en een geldig identiteitsbewijs.
  • Uitvoeren van een faillissementscontrole.


Bij twijfels over de betrouwbaarheid en integriteit wordt de selectieprocedure afgebroken.

Indiensttreding

Wanneer je de selectieprocedure succesvol doorloopt, dan maken we afspraken over de indiensttreding. Bijvoorbeeld over de arbeidsvoorwaarden, contractsvorm en –duur en overige afspraken.

Afhankelijk van de specifieke vacature kan de selectieprocedure anders worden ingevuld.