MedewerkerTotaal pakket

Met het MedewerkerTotaal pakket kunt u alle risico’s rondom het verzuim van uw medewerkers afdekken.

Ik wil meer weten over dit pakket

TVM voorkomt liever dat uw medewerkers ziek worden. Met het MedewerkerTotaal pakket regelt u alles in één keer. U kunt uw pakket zelf samen stellen. U heeft de keus uit de volgende modules: de Ziekteverzuimverzekering, de dienst Verzuimmanagement en de Zorgverzekering. De dienst Preventie is een gratis module die u krijgt als u kiest voor de module Ziekteverzuim en/of Verzuimmanagement.

Ziekteverzuim

U kunt zich verzekeren tegen het risico dat één van uw medewerkers arbeidsongeschikt wordt. Afhankelijk van het door u gekozen dekkingspercentage en de eigen risico periode wordt u schadeloos gesteld voor de loondoorbetalingverplichting voor de arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers.

Extra zekerheid standaard meeverzekerd

De module Ziekteverzuim biedt extra zekerheid voor een aantal risico’s zoals:

 • Uitkering bij overlijden conform de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen
 • Extra uitkering bij overlijden ten gevolge van een ongeval
 • Verzuimrechtsbijstand
 • Hulpverlening na ziekte of ongeval in het buitenland

Combineert u de module Ziekteverzuim met het Pluspakket van de module Verzuimmanagement, dan heeft u recht op extra vergoedingen.

Verzuimmanagement

De regels voor het verzuim van medewerkers worden steeds strenger. Bij verzuim is het belangrijk dat alle zaken juist, tijdig en volledig worden opgepakt. Voor u geldt dat elke ziekmelding impact heeft op de bedrijfsvoering. Met de module Verzuimmanagement wordt u snel en vakkundig via één loket geholpen.

Keuze in verzuimmanagementpakketten

 
Pluspakket

Met het Pluspakket van Verzuimmanagement bent u verzekerd van alle benodigde adviezen om te kunnen voldoen aan de regels van de Wet Verbetering Poortwachter. De Poortwachter stappen kunt u monitoren met behulp van Mijn TVM. Voor het Pluspakket betaalt u een vaste bijdrage per medewerker per jaar.

Verrichtingenpakket (vanaf 50 FTE)

Het verrichtingenpakket is voor uw bedrijf een goede keuze als u zelf een deel van de activiteiten rondom de begeleiding van de zieke medewerker uitvoert. U betaalt hiervoor een vaste bijdrage per medewerker. De extra activiteiten die voor u worden gedaan, worden bij u in rekening gebracht.

Kennis van de branche

Voor zowel het Plus- als Verrichtingenpakket kunt u gebruik maken van de adviseurs van Verzuimmanagement. Daarnaast hebben wij een aantal arbeidsdeskundigen in dienst die u - indien nodig - kunnen bijstaan. Al onze medewerkers hebben veel ervaring in de transportbranche.

Zorg

De module zorg bestaat uit twee delen:

 1. Interventieverzekering
 2. Traumazorg

Interventieverzekering

U kunt met de Interventieverzekering gebruik maken van mogelijkheden die gericht zijn op een snel herstel van uw arbeidsongeschikte medewerker. Deze interventies kunnen ook preventief worden ingezet.

Deze interventies kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Bedrijfsfysiotherapie
 • Bedrijfspsychologie
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk
 • Wachtlijstbemiddeling

Traumazorg

Uw medewerkers zijn veel onderweg en maken daarbij ook veel mee. Een medewerker kan bijvoorbeeld betrokken zijn bij een ernstig verkeers- of bedrijfsongeval, slachtoffer zijn geworden van een gewapende overval of ooggetuige zijn van een verkeersongeval. Een Post Traumatisch Stress Syndroom veroorzaakt langdurig psychisch verzuim.

Het Instituut voor Psychotrauma (IVP) neemt contact op met uw medewerker en zorgt voor een gedegen begeleiding. Desnoods stappen ze met uw medewerker achter het stuur om verkeersangst te overwinnen en zo snel weer op weg te kunnen. Het IVP werkt samen met een landelijk netwerk van ervaren zelfstandig gevestigde psychotherapeuten.

Preventie

Preventie is gericht op het actief helpen te voorkomen dat uw medewerkers arbeidsongeschikt worden. Dit kan op verschillende manieren, zoals:

 • De mogelijkheid om uw vragen met betrekking tot verzuim voor te leggen aan een Preventieadviseur
 • Ondersteuning bij het opzetten van een ziekteverzuimbeleid en het implementeren van een verzuimprotocol
 • Ondersteuning en advisering op het gebied van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het daaruit voortkomende Plan van Aanpak
 • Ondersteuning en advisering op het gebied van P&O
 • Ondersteuning bij het opstellen van beleid rondom Risque Social

Als het ziekteverzuim er aanleiding toe geeft kan een Preventieadviseur het initiatief nemen u te bezoeken. In overleg met u kan vervolgens besloten worden om een (chauffeurs)bijeenkomst te organiseren.

Preventie is een gratis dienst als u de module Ziekteverzuim en/of de module Verzuimmanagement bij ons heeft afgesloten.

Voordelen van dit pakket
 • Pakketkorting tot 5%
 • Modulair opgebouwd
 • Gericht op de transportbranche
 • Korte lijnen met de andere afdelingen van TVM