Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden van TVM Foundation en ontdek hoe je kunt bijdragen

tvm foundation | tvm verzekeringen

Algemene voorwaarden TVM foundation

 1. Alleen organisaties in Nederland komen in aanmerking. Het initiatief dient zich ook op Nederland te richten. - De aanvrager is lid van Coöperatie TVM U.A. of is werkzaam bij de TVM groep of is werkzaam bij een lid van Coöperatie TVM U.A. - De organisatie waarvoor de aanvrager een aanvraag indient, is een rechtspersoon en moet betrouwbaar zijn.
 2. Het initiatief past bij de identiteit en de kernwaarden van de TVM groep: betrokken, betrouwbaar, deskundig, ondernemend.
 3. Het initiatief mag niet in strijd zijn met de uitgangspunten van de TVM groep.
 4. Het initiatief mag geen maatschappelijk discutabele organisatie of conflictgevoelig onderwerp betreffen.
 5. Aan het initiatief mogen geen directe religieuze of politieke belangen zijn gekoppeld noch enig commercieel belang en/of winstoogmerk.
 6. Het initiatief is gericht op de verbetering van het maatschappelijke, sociale of culturele leven in Nederland.
 7. Het initiatief betreft geen studiedag, feest of seminar of andere jaarlijkse terugkerende evenementen. Ook activiteiten vanuit sportverenigingen en muziekverenigingen komen niet in aanmerking voor een donatie.
 8. Het initiatief heeft maatschappelijk draagvlak.
 9. De aanvraag dient altijd vergezeld te zijn van een financiële onderbouwing / begroting. Een aanvullend onderzoek kan onderdeel zijn van de beoordelingsprocedure.
 10. Elke aanvraag wordt op zich beoordeeld: een eerdere toewijzing aan een gelijksoortig initiatief is geen maatstaf voor een andere aanvraag.
 11. Er worden geen aanvragen in behandeling genomen voor initiatieven die al zijn gerealiseerd.
 12. Het initiatief heeft niet eerder een bijdrage van de TVM foundation ontvangen.
 13. Er wordt pas uitgekeerd als zeker is dat het initiatief daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
 14. De aanvrager van een donatie heeft een aantoonbare relatie c.q. affiniteit met het initiatief waarvoor een donatie wordt gevraagd.
 15. De gevraagde bijdrage kan niet door een reguliere vorm van sponsoring of subsidie worden verkregen.
 16. Over de uitslag is geen beroep mogelijk en wordt niet gecorrespondeerd. Aanvragers kunnen geen rechten ontlenen aan (eerdere) correspondentie.
 17. Het bestuur van TVM foundation bepaalt of de aanvraag wordt gehonoreerd en heeft daardoor als enige en laatste de beslissingsbevoegdheid.
 18. Bestuursleden van de TVM foundation zijn uitgesloten van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.
 19. Bij het toekennen van een donatie, verleent de aanvrager desgevraagd medewerking aan publicitaire activiteiten.
 20. Een stichting of vereniging mag maximaal één keer per jaar een aanvraag indienen. Een toe te kennen donatie bedraagt maximaal € 5.000.