Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsplan en jaarstukken

tvm foundation | tvm verzekeringen

Beleidsplan

De TVM foundation heeft zijn doelstellingen voor de komende jaren vastgelegd in dit meerjarenbeleidsplan 2021-2024. Het meerjarenbeleidplan is bedoeld om richting te geven aan de werkzaamheden in de komende jaren en om de lange termijn doelstellingen te bereiken. De statuten en het bestuursreglement van de TVM foundation gelden als kaders voor dit beleidsplan.

Bekijk hier het beleidsplan