Menu

Rechtshulpverzoeken

Heeft u rechtsbijstand nodig? Neem zo snel mogelijk contact met ons op.

Het is van belang dat u ieder geschil waarbij u rechtsbijstand nodig heeft zo snel mogelijk bij ons meldt. Dit kan om een zakelijk geschil gaan, een geschil met uw personeel maar ook om schade door een ongeval in binnen- of buitenland die verhaald moet worden. Samen met u kijken we naar uw probleem en hoe we dat snel en deskundig voor u kunnen oplossen.

Elk dossier is uniek en vraagt een andere aanpak. Onze kracht is dat we beschikken over specifieke kennis en ervaring van de branche. Ons doel is om u te ontzorgen, dat doen we graag!

Melden kan telefonisch, maar ook per mail:

Rechtsbijstand bedrijf (inclusief scheepvaart)

(0528) 29 24 16

rechtsbijstandbedrijf@tvm.nl

Rechtsbijstand verkeer

(0592) 29 27 00

smd@tvm.nl

Tip

Stuurt u gelijk de belangrijkste documenten mee, dan gaan we snel voor u aan de slag!