Overslaan en naar de inhoud gaan

Schadeafhandeling voor uw personenauto

TVM neemt deel aan de Directe Schadeafhandeling bij schade aan WA-verzekerde particuliere personen- en bestelauto’s, een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. Dit betekent dat u uw schade door TVM mag laten afhandelen.

schade personenauto | tvm verzekeringen

Directe Schadeafhandeling door TVM

Voor juli 2021 moest u bij schade aan uw auto door andermans toedoen, wanneer u niet allrisk verzekerd was en geen verhaalsrechtsbijstand had, zelf of via de verzekeringsadviseur naar de verzekeraar van de aansprakelijke partij stappen. De Directe Schadeafhandeling geeft u als klant de keuze om de schade door de eigen verzekeraar, TVM, af te laten handelen.

Wat betekent dit voor u?

Net als bijna alle soorten schade kunt u ook uw schade aan uw personenauto melden bij uw eigen vertrouwde verzekeraar of uw eigen verzekeringsadviseur. Dat geldt voor de inboedel- en opstalverzekering, bij de allrisk dekking en nu ook bij de WA-dekking en de WA beperkt cascodekking van de particuliere autoverzekering.

Voordelen van de Directe Schadeafhandeling

 • Schade wordt door eigen verzekeraar/adviseur sneller afgehandeld.
 • U klopt gewoon aan bij de eigen verzekeraar/adviseur en meldt uw schade.
 • Schade wordt eenvoudiger afgehandeld.
 • U behoudt het recht om de verzekeraar van de aansprakelijke partij aan te spreken.
 • U als klant of uw adviseur hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij.
 • U kunt uw voertuig via ons netwerk van de schadeherstellers laten repareren, zodat u verzekerd bent van kwaliteit. Kijk op www.schadegarant.nl/zoek-bedrijf voor meer informatie en aangesloten schadeherstel- en dealerbedrijven; 

Wanneer kunt u gebruikmaken van Directe Schadeafhandeling?

Directe Schadeafhandeling geldt in de volgende gevallen:

 • Bij een botsing van een personenauto, verzekerd op een particuliere polis, met een ander motorrijtuig.
 • Wanneer de bestuurder van het andere motorrijtuig geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de botsing.
 • Zowel de personenauto als het andere motorrijtuig moet zijn voorzien van een Nederlands kenteken geregistreerd bij RDW.

Directe Schadeafhandeling geldt niet in de volgende gevallen:

 • Personen- of bestelauto’s die zakelijk zijn verzekerd.
 • Letsel- en overlijdensschade.
 • Wanneer de aansprakelijke partij onbekend of onverzekerd is.
 • Wanneer de aansprakelijkheid niet komt vast te staan.
 • Wanneer er geen geldige WAM-verzekering is (geschorst, niet toegestane WAM-uitsluiting).
 • Waar sprake is van gebruik van alcohol, drugs, medicijnen of andere middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden, fraude, of als de bestuurder niet mag rijden.

Wat u moet weten over de afspraken tussen u en TVM

 • De Directe Schade Afhandeling (DSA) is geen verzekeringsovereenkomst. U sluit met TVM een (gratis) dienstverleningsovereenkomst waar de Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling deel van uitmaakt. TVM verhaalt de materiële schade aan uw voertuig dus op grond van die Bedrijfsregeling op de WAM verzekeraar van de tegenpartij. Meer informatie vindt u in de PDF van de Bedrijfsregeling. Met de toepassing van deze regeling gaat u akkoord. U heeft altijd de keus om van deze gratis dienstverlening geen gebruik te maken. In dat geval moet u uw schade zelf op de tegenpartij verhalen.
 • TVM beoordeelt op grond van de door u aangeleverde stukken en informatie de aansprakelijkheid van de tegenpartij. Bent u het met die beoordeling niet eens, dan kunt u geen gebruik maken van de DSA.
 • In geval van een total loss schade bent u verplicht om de eigendom van de auto (net zoals dat bij een cascoverzekering het geval is) aan TVM over te dragen, bij gebreke waarvan u geen gebruik kunt maken van de DSA.
 • Als u ongeschikt of onbevoegd bent/was om het motorrijtuig te besturen (u beschikt niet over een geldig rijbewijs of er is sprake van het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden) dan kunt u geen gebruik maken van de DSA. Als achteraf van een dergelijke omstandigheid blijkt, moet u alle betaalde schade vermeerderd met de onderzoekskosten aan TVM terugbetalen.
 • TVM meldt uw gegevens aan bij de CIS-databank (Stichting Centraal InformatieSysteem) en raadpleegt deze databank. Hierin worden alle claims opgenomen die door verzekeraars worden ontvangen. Verzekeraars gebruiken deze gegevens om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Kijk voor meer informatie op www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement en de adresgegevens van de stichting CIS. Als TVM heeft geconstateerd dat er sprake is van fraude, zal TVM alle schade en kosten op u verhalen en de geconstateerde fraude opnemen in de CIS-databank. Omdat wij persoonsgegevens verwerken, verwijzen wij u ook naar ons privacy statement:  https://www.tvm.nl/privacy-statement.
 • U kunt geen gebruik maken van de DSA als de sanctiewetgeving deze dienstverlening aan u niet toestaat.
 • Als u klachten heeft over de afhandeling van uw schade op grond van de Bedrijfsregeling Directe Schadeafhandeling, kunt u een klacht indienen bij TVM (klachtenloket@tvm.nl) of bij het Kifid (www.kifid.nl; consumenten@kifid.nl).

Veelgestelde vragen

We hebben de meestgestelde vragen over Directe Schadeafhandeling voor particulieren op een rijtje gezet.