Overslaan en naar de inhoud gaan

Inzicht in uw risico’s door data-analyse

Door het analyseren van schade-data kunt u inzicht krijgen in uw bestaande risico's op schade. Wij kunnen u hier mee helpen. We nemen uw schade-date en eventuele andere bronnen onder de loep om inzicht te creëren. Ook kijken we naar de schade-oorzaken. Vanuit deze inzichten kunt u maatregelen nemen om deze risico’s beheersbaar te maken en uw resultaat te verbeteren. 

data analyse | tvm verzekeringen

Data geeft inzicht waar verspilling zit en waar u kunt verbeteren

Als ondernemer bezit u veel data. Hoe efficiënt uw wagenpark presteert en hoe hoog de bezettingsgraad is. Het is allemaal te halen uit de data binnen uw bedrijf. Daarmee krijgt u ook inzicht waar verbetering mogelijk is. Als ondernemer ben je continue op zoek naar verbeteringen om de continuïteit van je bedrijf zo goed mogelijk te borgen. Dat geeft inzicht waar verbetering mogelijk is om zo concurrerend in de markt te staan. Data geeft u inzicht waar verspilling zit en waar verbetering mogelijk is.

Schade data inzetten om te leren schade te voorkomen

Hoe vervelend is een schade? Het komt ongelegen, kost tijd, energie en drukt het rendement. Schade is ook een leermoment. Wat en waar ging het mis? Zijn er oplossingen om voortaan schade te voorkomen? Schade analyseren geeft veel informatie. Meer schade is dan ook meer informatie.

Door schades te analyseren wordt inzicht verkregen in de omvang, de oorzaken, de locaties, de momenten en veel meer. Met dit inzicht kunnen we in actie komen. Zo kunnen we advies geven hoe schade te voorkomen. Ook kunnen maatregelen genomen worden zodat de oorzaak van de schade wordt weggenomen en de kans op schade wordt weggenomen of geminimaliseerd.

Uw unieke schadedata 

Uw bedrijf is uniek en verschilt van elk ander bedrijf. Door uw schadedata te analyseren krijgt u inzicht in de oorzaken van schade. Wij kunnen bijvoorbeeld zien als u veel schades heeft door achteruitrijden. Hiermee kunt u maatregelen treffen. U ontvangt tips om schades te voorkomen. Door schades te voorkomen vergroot u de veiligheid binnen uw bedrijf en verbetert uw resultaat.

Van data naar bruikbare informatiee 

Het kost tijd en energie om van data bruikbare informatie te maken. Kostbare tijd die er niet altijd is. Door het uitvoeren van een goede analyse krijg je informatie waarmee wij samen direct aan de slag kunnen. Schades voorkomen begint bij inzicht in uw schaderisico’s. Als uw schaderisico’s bekend zijn, helpen preventieve maatregelen om deze schades te voorkomen of de kans erop fors te verkleinen. Een goed gestroomlijnd proces betekent een goed resultaat. En uw klanten profiteren daar ook van mee. Elke schade brengt kosten en uitval met zich mee. Beter is om schade te voorkomen en zo beter te kunnen presteren.