Woonbootverzekering

Met de woonbootverzekering verzekert u zich tegen schade aan uw woonboot. Schade als gevolg van inbraak, brand, storm en bliksem, maar ook schade die u zelf heeft veroorzaakt. Bereken online uw premie of bel voor meer informatie.

Premie berekenen

(0528) 29 27 50

Wat verzekerd is

  • Schade door brand, ontploffing, inbraak, diefstal en vandalisme
  • Schade door 'van buiten komende onheilen' (bijvoorbeeld storm, blikseminslag en aanvaring)
  • Schade door eigen gebrek
  • Lichtings- en opruimingskosten, hulplonen, reddings- en bergingskosten
  • Schade ontstaan tijden transport van en naar de werf, tijdens droogzetting of tewaterlating en gedurende het verblijf op de werf. Het is van belang dat u dit transport vantevoren bij ons meldt
  • Schade aan derden (Wet Aansprakelijkheid): tot  €5.000.000,- per schadegebeurtenis. Hieronder vallen ook letselschade en milieuverontreiniging

Wat u moet weten

Wij kunnen verzekeringen aanbieden voor allerlei soorten woonboten. Er is een verzekering mogelijk voor een nieuwgebouwde woonark maar ook bijvoorbeeld voor een omgebouwd ex-beroepsvaartuig.

De voordelen van deze verzekering
  • Speciaal voor wonen op het water
  • Ruime dekking
  • Ook van kracht tijdens transport
  • Gedurende de periode op de werf ook verzekerd