Waarom Oog voor elkaar?

TVM raakt, als verzekeraar, ook betrokken bij een ongeval. We zijn erbij gebaat dat de transportsector een goed imago houdt. Ook is het voor zowel TVM als u prettiger als schadeclaims soepel worden afgehandeld en procedures achterwege blijven.

Daarom Oog voor elkaar.