Overslaan en naar de inhoud gaan

TVM over stijging van het aantal ongevallen in 2017

De stijging van het aantal ongevallen met vrachtwagens in 2017 is een logisch gevolg van de groeiende economie.

8 februari 2018

Het aantal ongevallen in het wegtransport is in 2017 fors toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een stijging van zo'n twintig procent. Het aantal incidenten met vrachtwagens op snelwegen steeg van 4734 in 2016 naar 5700 in 2017, hetgeen een schadelast van tientallen miljoenen euro's inhoudt.

A​rjan Bos, CEO van TVM verzekeringen, heeft aangegeven dat de stijging van het aantal ongevallen met vrachtwagens in 2017 op zich een logisch gevolg is van de groeiende economie. Immers, daardoor worden er eenvoudigweg meer kilometers gereden op steeds drukker wordende wegen. Ook de schaarste op de arbeidsmarkt speelt een rol. Eind vorig jaar was er volgens uitkeringsinstantie UWV sprake van zevenduizend openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs. Als een gevolg hiervan ontstaat er druk in de planning bij ondernemers en worden ook eerder onervaren chauffeurs achter het stuur geplaatst.

Het gebruik van de smartphone achter het stuur, zeker ook bij medeweggebruikers, is een andere voorname oorzaak van de stijging van het aantal ongevallen. De problemen op de weg zijn zeker niet alleen toe te schrijven aan vrachtwagenchauffeurs. "Er zijn juist ook heel veel goede chauffeurs. Het is goed om ook dat te benadrukken, maar je kunt de problemen niet ontkennen", stelt Arjan Bos.

Tegelijkertijd benadrukt Arjan Bos dat juist ook de transportsector zelf al nadrukkelijk met het probleem aan de slag is gegaan, hetgeen zeer positief is. Zo zijn er veel ondernemingen die al werken met interne opleidings- en bijscholingsprogramma’s. Daarnaast bestaat er veel bereidheid in de transportsector om te investeren in technologische innovaties ter bevordering van de verkeersveiligheid.

Als verzekeraar is TVM al sinds jaar en dag zeer begaan met het thema van transportveiligheid en stimuleert men onder andere de inzet van technologische hulpmiddelen en doet men veel aan preventie. Samen met Volvo is TVM onlangs een maatschappelijke campagne gestart (NK veiligste chauffeur) waarbij ook dit thema aan de orde komt. Doel van die campagne is onder andere bewustwording en gedragsverandering realiseren.

Arjan Bos: "Bij negentig procent van de ongevallen met vrachtwagens speelt menselijk falen een rol. Dat houdt in dat in de cabine nog veel winst valt te behalen. Het gaat ons erom het aantal incidenten omlaag te brengen. Ieder ongeluk is er een teveel."