TVM-beleid inzake coronavirus

Leestijd 2 minuten

Als verzekeringsmaatschappij hebben wij vanwege de uitbraak van het coronavirus in een eerder stadium intern reeds een aantal preventieve maatregelen genomen, in lijn met de adviezen van het RIVM en het kabinet. Vanwege de evolutie van het virus in de afgelopen dagen is echter besloten om de maatregelen verder op te schalen om hiermee een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan verdere beperking van het aantal besmettingen en tegelijkertijd de risico’s voor onze klanten en medewerkers maximaal te beperken.

Bereikbaarheid TVM

Vanaf maandag zullen zoveel mogelijk medewerkers van TVM thuiswerken. De bezetting op onze kantoren zal minimaal zijn. Onze openingstijden blijven ongewijzigd: maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.15 uur. Alle medewerkers, inclusief de thuiswerkers, zijn ook in deze nieuwe situatie telefonisch en per e-mail bereikbaar via de reguliere nummers en adressen.

Ook aan de kwaliteit van onze dienstverlening verandert niets. TVM blijft volledig operationeel. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld schademeldingen ‘gewoon’ in behandeling worden genomen. Ook alle andere werkzaamheden vinden doorgang.

Bezoeken worden geminimaliseerd

We hanteren de volgende werkwijze voor onze medewerkers: we gaan niet naar een klant als de afspraak ook telefonisch kan plaatsvinden of uitgesteld kan worden. Indien die mogelijkheid niet bestaat of niet gewenst is vanwege hoge urgentie, dan checken we vooraf of er sprake is van een verhoogd risico op besmetting en nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen. Tot nader order wordt er geen extern bezoek ontvangen op ons kantoor in Hoogeveen.
 
Mochten er zich op korte termijn nog wijzigingen voordoen in ons beleid, dan zullen wij dat op onze website en via onze social media-kanalen communiceren.

Bij voorbaat danken wij iedereen voor hun begrip en medewerking.