Overslaan en naar de inhoud gaan

Ontslag op staande voet kan duur uitvallen

De juristen van TVM Rechtshulp krijgen bijna wekelijks vragen over ontslag op staande voet. In de meeste gevallen is het advies dat niet te geven. Er zitten namelijk enorme risico’s aan, als de rechter achteraf oordeelt dat het ontslag niet terecht is geweest.

Strenge eisen aan ontslag op staande voet 

Als u  een werknemer op staande voet ontslaat, betekent dat dat die direct op straat staat, zonder inkomen, en in principe geen recht heeft op de transitievergoeding en een WW-uitkering. Zo’n ontslag heeft grote gevolgen voor de werknemer. Het is de meest vergaande sanctie die u  als werkgever kunt toepassen. Daarom stellen rechters daar heel strenge eisen aan. Niet alleen moet er sprake zijn van een dringende reden, maar ook moet die dringende reden direct, duidelijk en volledig aan de werknemer worden meegedeeld. Daarnaast moet de rechter bij de beoordeling van de dringende reden alle omstandigheden van het geval meenemen. Belangrijk zijn dan de aard en ernst van wat er is voorgevallen en wat u precies heeft genoemd als dringende reden. Ook kunnen de duur van de dienstbetrekking en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer meespelen. 

Vaak kunnen ontslagen op staande voet de toets door de rechter niet doorstaan. En dan heeft de werkgever een fors probleem.

Beoordeling ontslag op staande voet door de rechter

Als de rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet terecht was, wordt het ontslag vernietigd. Gevolg is dat het dienstverband niet is geëindigd,  maar doorloopt. De werknemer heeft (met terugwerkende kracht ) recht op loon, en moet weer aan het werk. De sfeer is dan vaak niet meer zo  goed.

In de procedure kan de werknemer er ook voor kiezen te berusten in het ontslag. Hij vecht het ontslag zelf dus niet aan, maar maakt aanspraak op allerlei vergoedingen. Het gaat dan om het loon over de opzegtermijn, de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Vooral de billijke vergoeding kan in de papieren lopen omdat die neer komt op een schadevergoeding voor een ten onrechte beëindigd dienstverband. Daarbij komt dat het vaste rechtspraak is dat als de rechter oordeelt dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven, daarmee vaststaat dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en dus de billijke vergoeding moet betalen.

Ontslag op staande voet intrekken kan niet

Een ontslag op staande voet intrekken kan niet zo maar. Een ontslag op staande voet is een eenzijdige rechtshandeling met directe werking. De gevolgen kunnen alleen worden teruggedraaid met medewerking van de werknemer. Omdat de sfeer dan vaak al behoorlijk verziekt is, kiezen werknemers meestal niet voor een minnelijke oplossing maar gaan zij voor de vergoedingen.    

TVM Rechtshulp

Vanwege de strenge eisen die worden gesteld aan een ontslag op staande voet en de mogelijk grote financiële gevolgen van een onterecht ontslag, adviseren wij u om niet op eigen houtje ontslag op staande voet te geven.

Overweegt u het geven van een ontslag op staande voet? Neem dan tevoren contact op met de gespecialiseerde juristen van TVM Rechtshulp via 0528-29 24 16 of via rechtsbijstandbedrijf@tvm.nlZij staan u graag te woord.

Een voorbeeld uit de praktijk

Het gaat om een chauffeur die nog maar 8 maanden in dienst is met een salaris van € 2.700,-. Zijn werkgever ontslaat hem op een maandagochtend om 9.00 uur met het volgende bericht:

Afgelopen vrijdag heb jij aangegeven na je tweede afspraak niet meer te kunnen rijden.
Vanmorgen vraag ik jouw telefonisch nogmaals naar de betreffende rit en file en waarom dit onbeantwoord is gebleven, je gaf aan dat ik mijn smoelwerk moet houden en wat ik van je wil. Je hebt aangegeven 7 uur lang in de file te hebben gestaan.

Wij hebben jou vrijdag gevraagd waar je in de file staat, jij wilde dit niet verantwoorden en geeft geen concreet antwoord. Wij hebben zelf gekeken en de langste file vrijdag was 47 minuten op het moment dat jij een file meldde. Wij hebben jouw 2 maal gevraagd per mail om een terugkoppeling, dit geef je niet.

Wat ik van je wil is dat je je werk doet, je routes rijdt, hoe het hoort en normaal tegen mensen en over mensen spreekt. Dit alles gaat niet goed en daarom zullen wij er per direct mee stoppen en ontslaan je per direct op staande voet.

Om 09:10 uur volgt nog een e-mail met de volgende inhoud:

Toevoeging op vorige mail: 
Deze ochtend heb jij je ziekgemeld. Je geeft aan niet te kunnen autorijden vanwege een voedselvergiftiging omdat jij sushi hebt gegeten.
Zojuist telefonisch geef jij meerdere malen aan niet ziek te zijn en deze kant op te willen komen om ons conflict op te lossen. Daarna ben je hierop teruggekomen en geef je nu weer aan niet te kunnen rijden.

De werknemer berust in ontslag zonder goede gronden

De werknemer heeft excuses aangeboden voor zijn aandeel in de woordenwisseling over de telefoon. Op zijn verzoek het ontslag in te trekken is de werkgever niet ingegaan. Dus volgt een procedure. Daarin berust de werknemer in het ontslag en vraagt hij de genoemde vergoedingen omdat het ontslag ten onrechte is gegeven. De rechter is het met hem eens: “De werkgever heeft, gelet op de feiten en omstandigheden, zonder goede gronden en te snel het meest vergaande middel ingezet door de arbeidsovereenkomst met werknemer onverwijld op te zeggen.”

De veroordeling door de rechter

De werkgever wordt veroordeeld tot betaling van € 5.470,- bruto aan loon over de opzegtermijn, € 878,- bruto aan transitievergoeding en € 3.000,- bruto aan billijke vergoeding. Dit laatste bedrag is relatief laag maar dat komt omdat het dienstverband (voor bepaalde tijd) sowieso 4 maanden later zou eindigen en de werknemer 2 maanden eerder al ander werk had. Desondanks kost dit onterechte ontslag op staande voet deze werkgever dus ruim € 9.000,- bruto, terwijl de werknemer geen minuut meer heeft gewerkt. Daarnaast kan de werkgever de werknemer niet houden aan het overeengekomen concurrentie- en relatiebeding, ook weer omdat werkgever met dit onterechte ontslag ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.