Klachten

TVM wil graag al haar relaties correct en zorgvuldig behandelen. Daarbij streeft TVM ernaar de wettelijke regels en gangbare afspraken goed toe te passen en na te komen.

TVM wil graag al haar relaties correct en zorgvuldig behandelen. Daarbij streeft TVM ernaar de wettelijke regels en gangbare afspraken goed toe te passen en na te komen

Het kan voorkomen dat TVM een onjuiste beslissing neemt of een klant of wederpartij incorrect behandelt. Dan moet de klant met zijn klacht ergens terecht kunnen, zodat wij samen naar een oplossing kunnen zoeken. Een klacht is per slot van rekening een kans! En een klacht is voor ons een aanleiding om na te gaan of wij onszelf in onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Wat is een klacht?

Onder een klacht verstaan we elke mondelinge of schriftelijke melding van ontevredenheid die niet meer op te vatten is als een normale uitwisseling van argumenten. Dit zijn in elk geval meldingen dat TVM verzekeringen of één van de andere bedrijven binnen de TVM groep niet aan de verwachtingen heeft voldaan die als klacht worden ingediend of als zodanig herkenbaar zijn. Een eenmalige vergissing, zoals een verschrijving of iets dergelijks, merken we niet aan als klacht. Ook een vraag om een toelichting waarom iets bijvoorbeeld niet onder de verzekeringsdekking valt, merken we niet aan als klacht.

De klachtenprocedure: TVM klachtenloket

Als verzekeraar, intermediair en volmachtbedrijf moeten we ons houden aan de Gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars en de Wet financieel toezicht. Die verplichten ons om een klachtenprocedure te hanteren. Terecht vinden wij, want alleen met behulp van een dergelijke procedure kunnen we onze klanten de best mogelijke service garanderen. Tegelijkertijd versterken we hiermee onze positie als specialist voor de transportsector. Deze regeling geldt voor TVM verzekeringen en haar dochtermaatschappijen. De behandeling van alle klachten vindt plaats bij het TVM klachtenloket.

TVM klachtenloket: hoe gaat dat in z'n werk?

Eigenlijk is het heel eenvoudig! Heeft u een klacht of constateert u een fout die vaker voor is gekomen, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Neemt u liever telefonisch contact op, dan zijn wij te bereiken via (0528) 29 29 99.

Wilt u aangeven wat er is gebeurd en waarover u niet te tevreden bent? U hoeft geen stukken bij te voegen waarover TVM al beschikt. We zullen die stukken dan zelf intern verzamelen.

Bij het klachtenloket wordt de melding geregistreerd en de klacht of het probleem in behandeling genomen. Het klachtenloket valt onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur schade. Deze bepaalt samen met de leidinggevende of het directielid onder wiens verantwoordelijkheid de klacht werd gemeld, wie de klacht zal behandelen.

Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u een eerste inhoudelijke reactie. Lukt dat niet, dan informeren wij u zo spoedig mogelijk over de reden van de vertraging en laten wij u weten wanneer u wel een inhoudelijke reactie kunt verwachten.

U kunt een klacht uiteraard ook schriftelijk indienen:

TVM klachtenloket
Postbus 130
7900 AC HOOGEVEEN

Daarnaast is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), het overkoepelende klachtenloket voor financiële diensten voor consumenten. De consument die het oordeel van TVM met betrekking tot een particuliere verzekering niet bevredigend vindt, kan zich wenden tot het:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG
tel.: 0900-352248
e-mail: [email protected]

Als u een geschil niet aan TVM en/of het KiFiD wilt voorleggen, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Heeft u een tip voor TVM?

Een klacht is voor ons een aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Heeft u een goed idee of een tip waarmee wij de dienstverlening kunnen verbeteren, laat het ons dan weten!

TVM verzekeringen gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.