Overslaan en naar de inhoud gaan

Polisvoorwaarden voor particuliere verzekeringen

Op deze pagina leest u de wijzigingen die gelden vanaf 1 januari 2020 voor alle particuliere verzekeringen. De nieuwe voorwaarden gelden per hoofdpremievervaldatum voor uw verzekering(en).

polisvoorwaarden | tvm verzekeringenoorwaarden

Actuele polisvoorwaarden

Er zijn diverse tekstuele aanpassingen gedaan om de voorwaarden (LINK) leesbaarder te maken. Ook is een aantal specifieke wijzigingen doorgevoerd in Motorrijtuigenverzekeringen en de Bootverzekering.

Algemene voorwaarden particuliere verzekeringen

  • Als u geen medewerking verleent aan het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende (UBO), dan kunnen wij uw verzekering opzetten met een opzegtermijn van 2 maanden. Wij konden per direct opzeggen.
  • De gevolgen voor u als er sprake is van fraude, zijn toegevoegd in alle polisvoorwaarden. Wij kunnen bijvoorbeeld gemaakte (onderzoeks-)kosten door u laten terugbetalen. 

Bij het gebruik van uw persoonsgegevens, houden wij ons aan een Gedragscode. Wij houden ons nu aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

Een verschil met de oude gedragscode (Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen) is dat de nieuwe gedragscode alleen voor de verzekeringsbranche geldt en niet voor andere financiële instellingen, zoals banken. Verzekeraars kunnen hiermee beter uitwerken wat de wet- en regelgeving voor gegevensbescherming (AVG) precies betekent voor hen zelf. En wij kunnen ook beter reageren op de veranderingen in de samenleving en klanten beter informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Motorrijtuigverzekeringen 

(personenauto/bestelauto/klassieke voertuigen)

  • De schadevergoeding voor vervoer van personen is aangepast. Betaald vervoer van personen is niet verzekerd. Dit gold in de vorige voorwaarden ook voor onbetaald vervoer.
  • In alle motorrijtuigverzekeringen is schade veroorzaakt tijdens of ontstaan door het deelnemen aan manifestaties zoals carnavals- of andere optochten, stoeten, parades, processies of betogingen niet verzekerd.

Bootverzekering

  • Om de ‘normale’ prijsontwikkelingen te volgen is in artikel 1.5 toegevoegd dat we jaarlijks de premie mogen indexeren. Dit mag per hoofdpremievervaldatum. Het percentage wordt gebaseerd op de consumentenprijsindex voor huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Bekijk alle gewijzigde polisvoorwaarden (LINK)

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over uw verzekering? Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice of de afdeling Pleziervaart.