Polisvoorwaarden voor het verzekeren van uw medewerkers

Op deze pagina leest u de wijzigingen die gelden vanaf 1 januari 2020 voor alle verzekeringen in de categorie Medewerkers. De nieuwe voorwaarden gelden per hoofdpremievervaldatum voor uw verzekering(en).

polisvoorwaarden | tvm verzekeringen

Algemene wijzigingen

  • De consequenties als er sprake is van fraude zijn toegevoegd in alle polisvoorwaarden. Wij kunnen bijvoorbeeld gemaakte (onderzoeks-)kosten door u laten terugbetalen.
  • Als u geen medewerking verleent aan het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende (UBO), dan kunnen wij uw verzekering opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. Wij konden per direct opzeggen.
  • Bij het gebruik van uw persoonsgegevens, houden wij ons aan een Gedragscode. Wij houden ons nu aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. 

Een verschil met de oude gedragscode (Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen) is dat de nieuwe gedragscode alleen voor de verzekeringsbranche geldt en niet voor andere financiële instellingen, zoals banken. Verzekeraars kunnen hiermee beter uitwerken wat de wet- en regelgeving voor gegevensbescherming (AVG) precies betekent voor hen zelf. En wij kunnen ook beter reageren op de veranderingen in de samenleving en klanten beter informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Specifieke wijzigingen

De specifieke wijzigingen per module heeft u bij het verlengingsvoorstel per post ontvangen. De belangrijkste wijzigingen gaan over de manier waarop de premie wordt berekend.

Nieuwe polisvoorwaarden

De voorwaarden vindt u hier 

Polisvoorwaarden 

Check op uw polisblad welke voorwaarden voor u van toepassing zijn. Oude of afwijkende voorwaarden kunt u raadplegen op Mijn TVM.