Wat kost de overstap van diesel naar emissieloos

De aanschaf van een zero emissie vrachtwagen is een flinke investering. Zolang er geen wettelijke verplichting is, komt de energietransitie pas echt op stoom als de kosten van een zero emissie-truck gunstiger zijn dan die van een dieseltruck. Tot die tijd zijn weinig ondernemers bereid te investeren, behalve om ervaring op te bouwen. Hier krijgt u inzicht in de kosten en de opbrengsten van deze investering.

diesel emissieloos zero emissie | tvm verzekeringen

Waarom overstappen van diesel naar emissieloos?

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen waarom een transportonderneming een zero emissie truck (ZET) zou willen aanschaffen. Dit zijn:

  • De kostprijs is gunstiger dan die van een dieselvoertuig;
  • U wilt ervaring opdoen met zero-emissie;
  • Op verzoek van de opdrachtgever;
  • Uit eigen overtuiging.
  • Er bestaat een wettelijke verplichting;

Aanschafkosten gedeeltelijk terugverdiend

Zolang een zero-emissie truck nog niet wettelijk verplicht is, zijn nog steeds weinig ondernemers bereid te investeren, behalve om ervaring op te bouwen, in deze uitstootvrije voertuigen. Over het algemeen geldt dat een elektrische bestelauto in veel gevallen een gunstigere kostprijs heeft dan een dieselvariant, een elektrische bakwagen van 12 tot 16 ton steeds dichter bij een vergelijkbare kostprijs komt en een elektrische trekker-oplegger kostentechnisch ongunstig is in vergelijking met een dieselvariant. Een elektrisch vrachtvoertuig heeft een hogere aanschafprijs en er zijn extra kosten voor laadinfrastructuur nodig. Daarentegen zijn de energiekosten, onderhoudskosten en wegenbelasting gunstiger voor elektrische vrachtvoertuigen. Hierdoor worden na verloop van tijd de hogere aanschafkosten (gedeeltelijk) terugverdiend door de lagere exploitatiekosten.
 

Maak uw eigen berekening

Wilt u een eigen berekening maken, maak gebruik van het door Panteia in opdracht van de Topsector Logistiek ontwikkelde TCO-model

Bereken hier de kosten

Onderhouds- en servicecontract met leverancier

Belangrijk aandachtspunt is dat een goed onderhoud- en servicecontract wordt afgesloten met de leverancier. Uw kosten nemen namelijk sterk toe in geval de truck niet naar behoren functioneert. Een goede service bij pech onderweg of de tijdige levering van reserveonderdelen is zeer belangrijk om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Subsidie op zero emissie-voertuigen

Om de energietransitie op gang te brengen bieden overheden subsidie op de hoge aanschafkosten van een zero-emissie voertuig. Het ontvangen van deze subsidie is niet met één druk op de knop geregeld. Het vraagt een goede voorbereiding. Daarnaast is het belangrijk om de subsidie tijdig aan te vragen. De subsidiepot voor de aanschaf van nieuwe elektrische trucks (AanZET) ging op 9 mei 2022 open en was al binnen 1 dag leeg. Het kabinet had voor dit jaar 13,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld, echter is er voor ruim €35 miljoen aan subsidie aangevraagd. Veel bedrijven die een dag later subsidie probeerden aan te vragen, visten achter het net. En zelfs de bedrijven die wel direct subsidie hebben aangevraagd, zijn niet zeker of ze het bedrag zullen ontvangen. Op basis van loting wordt bepaald wie de subsidie ook daadwerkelijk gaat ontvangen. Voor veel ondernemers geldt dat ze afzien van investering als ze voor de subsidie worden uitgeloot, met alle gevolgen van dien.

Financieringsplan

Bij zero-emissie vervoer zijn hoge investeringskosten onvermijdelijk. Samen met de bank zal een financieringsplan moeten worden opgesteld. Door de hogere investeringskosten van de zero-emissie voertuigen is bij gelijkblijvend rendement, het rendement op het geïnvesteerd vermogen per definitie lager dan bij een dieselvoertuig. Dat vraagt vaak weer een beter onderbouwd plan.