Verjaring speelt nog niet

In de media zijn berichten verschenen over de mogelijke verjaring van uw (potentiële) claim. Hausfeld heeft hierover een juridisch standpunt bepaald. Zij zijn van mening dat voor ondernemers die hun trucks hebben aangeschaft in Nederland de verjaring nog helemaal niet speelt, omdat de claims onder het nieuwe mededingingsrechtelijke regime vallen en dat kent ruimere verjaringstermijnen.

Daarnaast kan en zal TLN als representatieve belangenbehartiger de verjaring ‘stuiten’ voor alle beroepsgoederenvervoerders. TLN zal dat doen door middel van het versturen van een collectieve stuitingsbrief aan alle relevante truckfabrikanten. U blijft daarbij anoniem. Bent u geen beroepsgoederenvervoerder? Neem dan contact op met TLN via truckkartel@tln.nl zodat zij op individueel niveau actie voor u kunnen ondernemen. Als u de trucks in het buitenland hebt aangeschaft, is mogelijk wel extra actie vereist. Mocht deze situatie op u van toepassing zijn, dan kunt u zich ook melden via truckkartel@tln.nl. U moet zich dan wel eerst aanmelden voor het collectief, zodat uw gegevens bekend zijn.

Meldt u aan voor het collectief

Berichtgeving in de media

In de media is de nodige aandacht besteed aan het truckkartel, met name over het punt van verjaring. Over dit onderwerp is op 13 juli 2018 het volgende bericht verspreid richting de deelnemers van het TVM/TLN/Hausfeld collectief:

Verjaring gestuit

TLN en Hausfeld & Co. hebben deze week voor u per brief de truckfabrikanten aansprakelijk gesteld voor de door hen veroorzaakte schade en de lopende verjaring (voor zover die zou spelen) daarmee (ook) gestuit. U hoeft zelf géén actie te ondernemen. Zij hebben dit gedaan namens zowel de beroepsgoederenvervoerders als voor de eigen vervoerders die zich hebben aangesloten bij ons collectief. Stuiting op deze wijze is in ieder geval mogelijk als Nederlands recht van toepassing is. Daar is vrijwel altijd sprake van indien de auto’s waar het in dit kartel om gaat zijn gekocht in Nederland. Bent u deelnemer aan ons collectief en heeft u auto’s gekocht in het buitenland, neem dan contact met ons op via truckkartel@tln.nl (voor zover u nog niet bij ons in beeld bent).

Zorgvuldigheid voorop

U heeft wellicht in de media gelezen over de claim die MKB-Claim B.V. heeft ingediend. Mocht u zich afvragen of dit invloed heeft op de succeskansen van onze claim, dan kunnen wij u verzekeren dat het succesvol afronden van een claim wordt bepaald door de kwaliteit en grondigheid van zowel het schaderapport als het proces en niet door snelheid. Zorgvuldigheid staat bij ons voorop.

Onderzoek en beoordeling

Een schadebedrag is door Hausfeld niet bekendgemaakt. Dat vinden zij in dit stadium niet verantwoord. De kern van de zaak zit in bewijsvoering per truck en de kwaliteit van de economische expert die dat moet onderzoeken en beoordelen. Zonder gedegen schaderapport staat een claimant (deelnemer aan ons collectief) zwak aan de onderhandelingstafel en in de rechtszaal. Juist daarom werken zij aan dat deel van de onderbouwing zorgvuldig en dat kost tijd.