Meedoen aan de
collectieve claim

Mogelijk biedt uw verzekering dekking om mee te kunnen doen aan deze collectieve claim. Om deel te kunnen nemen aan het collectief, moet u zich actief aanmelden. Klik op 'aanmelden' en u komt rechtstreeks op de aanmeldpagina van TVM/TLN/Hausfeld.

Aanmelden

  Na uw aanmelding ontvangt u van Hausfeld de noodzakelijke informatie en wat ervoor nodig is om uw claim daadwerkelijk te registreren. U hoeft zich niet te melden bij TVM rechtshulp. Via Hausfeld worden wij geïnformeerd over uw aanmelding. Op basis van uw aanmelding controleren wij de verzekeringsdekking. Hard uitgangspunt voor de beoordeling is dat u op 1 juli 2016 een actieve verkeersrechtsbijstandverzekering op uw auto’s had en dat deze verzekering op dit moment nog steeds voortduurt. Van het resultaat van het dekkingsonderzoek ontvangt u van ons apart bericht.

  Geen success fee

  Voor onze voor rechtsbijstand verzekerde relaties hebben wij met Hausfeld de afspraak gemaakt, dat TVM de kosten van rechtsbijstand (tot het polismaximum) zal voldoen. Die relaties hoeven geen enkele vergoeding te betalen aan Hausfeld, omdat TVM deze kosten al heeft voldaan. Een eventuele compensatie voor uw schade is dan dus volledig voor u. Daarvoor is het wel van belang dat u voldoet aan de voorwaarden voor verzekeringsdekking. Op basis van onze administratie alleen is dit niet vast te stellen. Daardoor is nog een afzonderlijke beoordeling noodzakelijk.

  Ook voordeel als er geen verzekeringsdekking is

  Ook als de uitkomst van de beoordeling van de dekking onverhoopt negatief is, kunt u meedoen met de TVM/TLN/Hausfeld-actie. Voor TVM verzekerden/leden, die geen lid zijn van TLN, hebben wij een gunstige ‘success’ fee met Hausfeld afgesproken van 22,5%. Ook u kunt zich aanmelden.

  Al aangemeld via of bij een andere organisatie?

  Mogelijk heeft u zich aangemeld via of bij een andere organisatie om uw schade te verhalen. Die keuze staat u vrij. Er bestaat geen verplichting om u aan te melden bij de door ons geboden rechtshulpoplossing. U moet zich echter wel realiseren dat de kosten verbonden aan de keuze voor een andere rechtshulpoplossing, op basis van de toepasselijke polisvoorwaarden, niet voor vergoeding onder de rechtsbijstandverzekering in aanmerking komen. Deze kosten, waaronder een eventuele ‘success fee’ die zij u vragen, moet u dan zelf dragen.

  Overstappen naar ons collectief

  Wilt u, ondanks uw aanmelding bij een andere partij, alsnog deelnemen aan onze collectieve actie? Dan kunt u zich melden via truckkartel@tln.nl, om te laten onderzoeken of die mogelijkheid tot overstappen voor u beschikbaar is. Voegt u dan de gevoerde correspondentie met die andere partij toe.

  Informatie en communicatie

  Na uw aanmelding zal de communicatie en informatie via Hausfeld lopen. Dit doen zij via nieuwsbrieven en de website www.nltruckkartel.nl/

  Heeft u nog vragen?

  U kunt uw vragen stellen aan TVM rechtshulp via truckkartel@tvm.nl.

  U kunt ook contact opnemen met NLtruckkartel via telefoonnummer 0800-87 82 55 2 of mail info@nltruckkartel.nl.