Overslaan en naar de inhoud gaan

Als u kiest voor deelname...

Als u een TVM rechtsbijstandverzekering heeft, dan kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden om mee te doen met onze gezamenlijke aanpak van de truckkartelclaim. TVM verzekeringen heeft afspraken gemaakt met Hausfeld & Co LLP.

Meedoen met onze gezamenlijke aanpak

- Voordeel van deze aanpak: in onderhandelingen met de truckfabrikanten kan hard met de vuist op tafel worden geslagen omdat de truckkartelclaim naar verwachting duizenden vrachtwagens vertegenwoordigt. Als u bij TVM rechtsbijstand verzekerd bent, zijn aan de gezamenlijke aanpak geen kosten verbonden.

- Nadeel van deze aanpak: doordat u uw vordering op de truckfabrikanten aan een aparte claim-vennootschap dient over te dragen, verliest u uw zeggenschap over de vordering. De gezamenlijke aanpak wordt gefaciliteerd vanuit de TVM rechtsbijstandverzekering. Wanneer u kiest voor de gezamenlijke aanpak, kunt u geen beroep meer doen op de vrije advocaatkeuze op grond van diezelfde rechtsbijstandverzekering. U doet dat tenslotte al door te kiezen voor de gezamenlijke aanpak. De geschillenregeling uit de rechtsbijstandverzekering is ook niet meer van toepassing.

Klik op 'aanmelden' en u komt rechtstreeks op de aanmeldpagina van TVM/TLN/Hausfeld.

Aanmelden

Claim individueel verhalen op de truckfabrikanten

U meldt de claim dan op reguliere wijze bij ons aan.

Nadeel van deze aanpak: dat er individueel minder doortastend met de vuist op tafel kan worden geslagen dan bij een gezamenlijke aanpak.