Menu

Ledenraad

De Ledenraad is een vertegenwoordiging van de leden van TVM en heeft een aantal belangrijke taken.

In de Ledenraad zitten kleine vervoerders, grote internationale transportondernemers en ondernemers in de binnenvaart.

De Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en de Ledenraad werken nauw samen.

Wat doet de Ledenraad?

  • Klankbord bieden voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor beleidsontwikkeling
  • Benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen
  • Benoemen van bestuurders
  • Vaststellen jaarverslag
  • Verlenen decharge voor het beleid van de Raad van Bestuur en het toezicht van de Raad van Commissarissen

Maak kennis met de Ledenraad