Schade in Europa

Wij informeren u hieronder over de belangrijkste aandachtspunten. Het voorkomen van onnodige gevolgschade is hierbij het uitgangspunt. Maar minstens zo belangrijk hoe te handelen na een aanvaring of andere schade. Als u vaart in het buitenland is het van belang om te beseffen, dat de wet- en regelgeving kan afwijken van de onze. Hieronder enkele voorbeelden:

Duitsland

Een (technisch) mankement aantonen.

Als de situatie het toelaat, kan het verstandig zijn een (technisch) mankement niet direct op te lossen. Leg het in ieder geval vast door het maken van foto’s en/of een video of laat het vast stellen door een expert of autoriteit.

In Duitsland kan men zich bijvoorbeeld nog steeds beroepen op over- macht. Stel het stuurwerk valt uit en u ontdekt dat er een zekering is doorgebrand. Als u die direct vervangt, is later niet meer onomstotelijk vast te stellen dat dat de oorzaak van de uitval was. Als dat tot een forse aanvaring met veel schade leidt, bent u zogenaamd ’uit uw roer gelopen’, met alle narigheid van dien. Het aantonen van het mankement geldt ook bij problemen met autokraan, het hydraulisch systeem van de stuurhut, slangbreuk, kettingbreuk en dergelijke. Als u het technisch mankement kunt aantonen valt het wellicht nog onder de garantie.

Frankrijk

Een aanvaring met een kunstwerk.

Een aanvaring met een kunstwerk moet u altijd melden. Probeer ook in dit geval (indien mogelijk) de aangerichte schade vast te leggen door het maken van foto’s of een video.

In Frankrijk worden schepen na een aanvaring met een kunstwerk vaak vastgehouden. De schipper moet dan eerst de schade erkennen én tekenen dat hij het schadebedrag zal betalen. Overleg eerst met
TVM verzekeringen voor u schuld bekent!

België

Onderwaterschade.

In België moet u een onderwaterschade altijd direct melden. Als u dat op de juiste wijze doet, is de schade daar veelal te verhalen op de vaarwegbeheerder. We krijgen wel eens de melding dat schippers achteraf zeggen dat ze in België iets in hun schroef hebben gehad. Dan valt er weinig meer aan te doen.

Heeft u iets in de schroef zitten, moet u direct contact opnemen met de dichtstbijzijnde brug of sluis, zodat er een klacht in het klachtenboek kan worden gezet. Daarna zal er een ambtenaar/dijkwachter bij moeten zijn als het obstakel uit de schroef wordt gehaald. De eerste, natuurlijke ingeving als u iets in schroef hebt, is een klapje achteruit geven. Maar probeer dat, als u met uw boegschroef naar de kant kunt komen, niet te doen. Bewijs is beter! Maak in ieder geval een foto of video van het stuk hout of object dat uit uw schroef komt.

Conclusies

De wet- en regelgeving kan anders zijn in het buitenland. Ook bij schadeafwikkeling zijn er per land verschillen. Het is daarom belangrijk om rekening te houden met onderstaande punten bij schade:

  • Noteer gegevens van getuigen.
  • Maak foto’s van de schade en de situatie.
  • Onderteken het schadeformulier alleen als u akkoord bent met de inhoud.
  • Bij twijfel over de handelswijze van de politie, tegenpartij etc. belt u met TVM verzekeringen via 0528 29 27 50, 24/7 bereikbaar.

Stapsgewijze afhandeling bij schade

Ook al doet u er alles aan om schade te voorkomen, het kan gebeuren dat u betrokken raakt bij een aanvaring. In dit geval spreken wij van een aanvaring waarbij schade veroorzaakt wordt aan uw en andermans eigendom. Een aantal tips voor het afhandelen:

  1. Veiligheid voorop! Zorg voor uw eigen veiligheid, voor de veiligheid van het schip en de lading en voor de veiligheid van de andere vaarweg gebruikers.
  2. Eerste hulp! Overzie de situatie, alarmeer indien nodig de hulp- en/of reddingsdiensten en informeer de overige vaarweggebruikers (zoals post, sluis, brug of havendienst).
  3. Maak foto’s. Maak duidelijke foto’s van de situatie ter plaatse. Stel de navigatiebestanden veilig.
  4. Tegenpartij. Noteer de gegevens van de tegenpartij.
  5. Getuigen. Laat getuigen niet ontsnappen. Noteer naam, adres en telefoonnummer. Tip: heeft de getuige een visitekaartje?
  6. Informeren. Meld de schade bij TVM. Schade melden kan telefonisch via +31 (0)528 29 27 50 of online via schadebinnenvaart@tvm.nl