Overslaan en naar de inhoud gaan

Schade voorkomen door een training

Met een korte, eenvoudige training en wat extra aandacht kan soms tonnen aan schade worden voorkomen. De schadelast op het terrein van SNEL Shared Logistics in Woerden is gehalveerd na twee trainingen om het veiligheidsbewustzijn van rangeerchauffeurs aan te scherpen. 

SNEL Shared Logistics | tvm verzekeringen

Gedreven maar beheerst stuurt Kick van der Leeden zijn rangeervoertuig met aangekoppelde oplegger met container over het immense distributieplatform in Woerden, opzij van de spoorlijn tussen Utrecht en Gouda. Achteruit inparkeren van het windgevoelige transport in het loadingdock kost de 18­-jarige rangeer­ der geen enkele moeite. 

De openstaande deuren van de container zijn – conform voorschrift – keu­rig vastgezet. Het is een van de puntjes waarop is gehamerd tijdens de trainin­gen. Netjes afkoppelen, erop letten dat er geen schade ontstaat aan de stootrubbers van de trailers, noch aan de deuren en deurvangers en evenmin aan het weg­ meubilair op het distributieterrein. Want niemand zit te wachten op let­sel door openzwaaiende deuren of een beschadigde lading door onverzorgd rijgedrag.

Toch lag dat de afgelopen tijd op de loer bij SNEL Shared Logistics in Woerden, een dochterbedrijf van moe­der Vos Logistics in Oss. Zo zeer dat de schadelast zowel verzekeraar TVM als het bedrijf zelf grote zorgen baarde. Gemiddeld turfden de 9 rangeerders jaarlijks zes schades. Zelfs de precieze Kick van der Leeden ontkwam er niet aan. “Eén schade vorig jaar, helaas”, zegt hij schuldbewust. “Een deurtje. Kostte toch 750 euro.”

Johan Heeren, senior adviseur pre­ventie­ en risicobeheer bij TVM, hoort het aan en merkt meteen op: “Gemid­deld rendeert een vrachtauto zo’n 15 euro per dag. Dan ben je toch even bezig om dat schadebedrag terug te verdienen. Zowel wij als Vos Logistics hebben er belang bij dat zulke schades worden teruggebracht. Het betekent voor TVM minder claims en schade­-uitkeringen en voor Vos Logistics meer rende­ment. Het mes snijdt aan twee kanten.”

Risicoanalyse

Sander van Grinsven, corpo­rate insurance manager bij Vos Logistics, liet Heeren van­wege de oplopende schadelast een risi­coanalyse maken van de situatie. Diens rapport bracht al snel enkele bekende knelpunten aan het licht. De rangeerders – over het algemeen jongeren tussen de 16 en 19 jaar die dromen van een baan als chauffeur – vertoonden gedrag dat niet ongewoon is voor hun leeftijdsgroep. Maar deze groep is ook een kweekvijver voor bedrijven als Vos Logistics, dat net als in de gehele logistieke sector te maken heeft met personeelstekort. Het leren rijden op een afgesloten distributie­terrein is in veel gevallen de op maat naar het halen van het groot rijbewijs en een chauffeursloopbaan, waarin ze uiteraard worden gefaciliteerd door Vos Logistics. Als rangeerder leren ze de eerste beginselen.

Ze zijn jeugdig en zich nog niet van gevaren bewust, er was nog winst te behalen op de vereiste veiligheidsmaat­regelen, aldus de analyse. Ze waren afgeleid door onderlinge communica­tie, de aansturing door de leiding was niet altijd even duidelijk en consequent. En er werd soms te hard en onverant­woord gereden, soms ook met open­slaande en niet vastgezette deuren. En dat allemaal rondom een cross dock hub met duizenden palletplaat­ sen, waar 24/7 een aan­ en afvoer is van producten voor de retail. Heeren keek ook verder. Was er voldoende verlich­ting in de schemering en in het donker, was het wegdek voldoende egaal?

Vervolgens werd een plan de cam­pagne opgesteld. Dat resulteerde in een even simpele als effectieve aanpak volgens de LEAN Six Sigma­methode, een bewezen methodiek voor het duurzaam en aantoonbaar verbeteren van de bedrijfsprocessen en organisa­ties. Uitgangspunt van de cursus is om het simpel en to­-the-point te houden. In twee ochtend­ sessies werden alle betrokkenen inge­licht over de veranderingen die moesten leiden tot verbetering.

Faalkosten in transport kunt u voorkomen door inzicht te krijgen in deze kosten. Wat zijn dit voor kosten en hoe kunt u ze beperken? Vul hier uw gegevens in en zie wat uw faalkosten zijn. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld, kunt u een persoonlijk advies krijgen van de preventie-experts van TVM.

Training om schade te reduceren

Praktijktrainer Theo Hooger­waard kreeg te maken met de stan­daardreactie en argwaan van cursis­ten die in eerste aanleg niet goed begrepen wat ze in het cursuslokaal kwamen doen, op een vrije zaterdag­morgen. Eén van de zaken waarop werd gewezen is het bellen tijdens het werk. Een ander punt was het stapsgewijs doorlopen van de bedrijfsprocessen en te wijzen op manieren waarop het beter en veiliger kan.

Romy Pfaff, projectleider van de cursus en verantwoordelijk voor onder meer kwaliteitsbeheersing, milieu en veiligheid bij Vos Logistics (QESH+S & Facility Management), stelt dat het in de cursus vooral ging om de bewust­making van de bedrijfsprocessen en erop te wijzen waar het fout het ging. “Zoals het besef wat de kosten en gevolgen zijn van schades. Of om te wijzen op de snelheid en haast waar­mee gewerkt wordt. Hoe rustiger je werkt, hoe veiliger.”

Van Grinsven vult aan: “We hebben het gecheckt samen met de rangeer­ders en dan blijkt te hard rijden op het terrein nauwelijks tijdwinst op te leve­ren. Dan kun je maar beter rustig rijden en risico’s uitsluiten.”

Feedback

Belangrijk was ook de feedback van de rangeerchauffeurs zelf. Ze vonden het fijn om ook hun kant van de praktijk te vertellen, zodat ze ook gehoord zijn. Dat vergroot de betrokkenheid, de motivatie en het begrip voor elkaars zienswijze en ervaringen. En ook belangrijk: de cursus was niet alleen gericht op de rangeerchauffeurs, maar ook op de leidinggevenden. Alle betrokkenen spelen immers een rol in de keten van distributie, de werkwijze, verantwoordelijkheid en de onderlinge communicatie.

De resultaten zijn – erkennen de betrokkenen – uitstekend. In een half­ jaar tijd is volgens Vos Logistics de schadelast gehalveerd. Daarnaast is ook de klanttevredenheid versterkt en de verzekerbaarheid gegarandeerd.

Van Grinsven en Heeren zijn het erover eens dat dit model als voor­beeld kan dienen in andere distribu­tiecentra met een gelijksoortige ope­ratie. “Daar hoef ik niet lang over na te denken”, zegt Heeren. “Twee cur­susochtenden, koffie en een broodje. Met een minimale investering en een beknopt cursusprogramma bereik je maximaal resultaat. Ik noem het een inkoppertje.”

Bijeenkomsten en opleidingen

TVM biedt verschillende bijeenkomsten en opleidingen aan. U kunt zelf kiezen welke onderwerpen we met u, uw chauffeurs, de planning behandelen. Denk aan inzichten, tips en adviezen.