Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Vanaf 2022 is uw aansprakelijkheid als werkgever niet verzekerd als u geen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) heeft. Maar wat is en hoe werkt een RI&E precies? Rolf van Dieren, productmanager, vertelt u er meer over.

Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

1. Wat is een RI&E?

“RI&E staat voor Risico­ Inventarisatie & Evaluatie. De RI&E is een instrument voor werkgevers en werknemers om risico’s op het gebied van veiligheid, gezond­heid en welzijn in kaart te brengen. Een vast onderdeel van de RI&E is een plan van aanpak. Hierin staat beschreven wie, wanneer, welke maatregel neemt om werk veiliger en gezonder te maken. Het plan van aanpak en een overzicht van arbeidsongevallen uit het verleden horen bijvoorbeeld bij de RI&E.”

2. Wat is het doel van een RI&E?

“Het doel van een RI&E is de risico’s in een bedrijf in kaart te brengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Waar mogelijk moeten de risico’s worden weggenomen. Met een RI&E wordt planmatig aan verbetering van arbeidsom­standigheden gewerkt. Op deze manier wordt de kans op ongevallen en verzuim verkleind.”

3. Is een RI&E verplicht?

De RI&E is vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht voor iedere ondernemer die werknemers, in vaste of tijdelijke dienst, voor zich laat werken. Voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), geldt de RI&E verplichting niet. Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen. Zij kunnen gebruik maken van een branche RI&E instrument maar zij mogen in plaats daarvan ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Een handig stroomschema is beschikbaar op www.rie.nl/wetgeving. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of een bedrijf een actuele RI&E en bijgewerkt Plan van Aanpak heeft. Bij het ontbreken van een RI&E of plan van aanpak kan de Nederlandse Arbeidsinspectie een boete opleggen.”

4. Wat is er in 2022 veranderd aan de RI&E?

“We vragen extra aandacht voor de RI&E om te zorgen dat uw verzekering dekking blijft bieden. Vanaf 2022 heeft TVM namelijk in de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven opgenomen dat een RI&E verplicht is. Als dit geldt voor uw verzeke­ring, dan hebben wij u daarover geïnformeerd. Aan de RI&E­verplichting vanuit de overheid zelf is niets veranderd. Veel verzekeraars vragen al jaren bij het aangaan van een verzekering of het bedrijf de RI&E op orde heeft. Ook hebben meerdere aansprakelijkheidsverzekeraars in Nederland al langer deze verplichting in hun voorwaarden staan. TVM vindt veiligheid (ook van medewerkers) belangrijk, daarom is er voor gekozen om de RI&E­-verplichting toe te voegen.”

5. Wat komt er kijken bij het opstellen van een RI&E?

“De werkgever kan de RI&E door een externe dienstverlener of arbodienst laten opstellen. Voor bedrijven tot en met 25 medewerkers mag de werkgever de RI&E zelf opstellen. Bij het opstellen is er samenwerking met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Voor het beroepsgoederenvervoer is een bran­che­ RI&E beschikbaar op de site van Sectorinstituut Transport en Logistiek. Met deze branche­-RI&E zijn bedrijven met maximaal 25 werknemers vrijgesteld van de verplichte RI&E­-toets. Uw verplichtingen vindt u in dit handigestroom­ schema op www.rie.nl/wetgeving

Meer over RI&E

Vanaf 2022 is uw aansprakelijkheid als werkgever niet verzekerd als u geen Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) heeft. Wij helpen u graag op weg met uw vragen over de RI&E. Op deze pagina geven wij u beknopte informatie en handige linkjes waar u meer gedetailleerde informatie over de RI&E kunt vinden.