Overslaan en naar de inhoud gaan

‘Transport is als gas, water en licht’

Nieuwe CEO Michel Verwoest hamert op het belang van samenwerking in de sector. 

Sinds 1 september staat Michel Verwoest aan het roer bij TVM verzekeringen. Hij heeft zich de afgelopen maanden uiterst gedegen voorbereid op zijn nieuwe baan en is gegrepen door de dynamiek, het ondernemerschap en de innovatiedrang die zo kenmerkend zijn voor de sector van transport en logistiek, vertelt hij. Lees hieronder het  interview met Michel uit de TVM Actueel van oktober 2021.

Michel verwoest transport water gas  | tvm verzekeringen

Lezen, luisteren, kijken en klanten bezoeken. Afgelopen half jaar liet Michel Verwoest vrijwel geen gele­genheid onbenut om zich te verdiepen in een voor hem nog relatief onbekende wereld.

Verwoest was de afgelopen jaren CEO van arbodienstverlener en soft­warebedrijf HumanTotalCare, waar onder andere de merken ArboNed, Mensely en HumanCapitalCare onder vallen. Daarvoor werkte hij vele jaren in de verzekeringsbranche, onder andere als lid van de Raad van Bestuur bij a.s.r. In die rol was hij verantwoor­delijk voor diverse portefeuilles, waar­onder schade, AOV en distributie.

De niche van logistiek en transport kende Verwoest slechts van de buitenkant. Op de keukentafel in zijn woon­plaats Apeldoorn kwam gaandeweg steeds meer andere lectuur bovenop de stapel te liggen, onderweg keek hij met een andere blik naar het vrachtverkeer en bevriende relaties uit de transport­ sector werden door hem enthousiast bevraagd. De voorbije maanden werd hij bovendien door zijn voorganger Arjan Bos warm geïntroduceerd bij een groot aantal klanten.

“Daar ben ik hem echt enorm dankbaar voor”, erkent Verwoest. “We zijn veel samen op pad geweest. Het was leerzaam, maar ook gewoon ontzettend gezellig. We liggen elkaar goed. Mede dankzij Arjan heb ik voor mijn gevoel een zachte landing kunnen maken bij TVM.”

Vanaf het eerste moment dat TVM bij Verwoest in beeld kwam, was hij enthousiast, geeft hij aan. “Ik kende TVM vanzelfsprekend al als een sterk merk. Door de sport, maar ook vanuit de business. TVM geldt als een coöperatieve verzekeraar die van oudsher heel dicht bij haar klanten staat, die warmte, betrokkenheid en professionaliteit uitstraalt. TVM staat voor mij voor passie. Passie voor transport, voor klanten, voor medewerkers. Ik heb altijd het idee gehad: daar in Hoogeveen doen ze de juiste dingen. Arjan had het altijd over het clubgevoel. Ik begrijp precies wat hij bedoelt. Ik ben blij dat ik bij deze club mag horen.”

Het is voor Verwoest een club in de voor hem ver­trouwde verzekeringswereld, zij het dat het segment trans­port voor hem nog relatief onbekend was. “Op voorhand was ik me er reeds zeer van bewust dat er ontzettend veel getransporteerd wordt, over weg, water en andere modaliteiten, en dat trans­port een kritische functie vervult in alles wat we doen. Van groot tot klein transport, van de lange afstanden tot de last mile."

"Het is eigenlijk als gas, water en licht. En ik denk dat in coronatijd bijna iedereen dat wel heeft ondervonden. Zonder transport valt het leven gewoon stil, dat is echt zo. Denk alleen maar aan de schappen in de supermarkten die iedere dag opnieuw gevuld worden.”

Sterke cultuur

“Verder had ik het idee dat de transportsector een branche was met een eigen traditionele cultuur. Dat geldt zowel voor het wegtransport als de binnenvaart. Noem het conservatief. Ja, ik durf wel te stellen dat dat beeld is gelogenstraft. Er is daadwerkelijk een sterke cultuur, maar het is er wel één van extreem veel ondernemerschap. In transport is het belangrijk om scherp aan de wind te varen en te rijden. De sector is enerzijds traditioneel te noe­men in de goede zin van het woord, qua waarden en normen. Hard werken, de mouwen opstropen en gewoon leve­ren. Geen woorden, maar daden dus. Anderzijds is er sprake van een verfijning qua bedrijfsvoering­ en ontwikke­ling die van extreem hoog niveau is. Als je ziet hoe efficiënt processen wor­den ingericht en logistieke ketens aan elkaar worden gekoppeld, allemaal met behulp van data, dat is ongekend. De grote transportbedrijven zijn vol­waardige IT-­bedrijven die een steeds groter gedeelte van de logistieke keten voor hun rekening nemen. Als trans­portbedrijf ben je vaak de verbinding tussen alle partijen in de keten, een soort Haarlemmerolie. Om een verge­lijking te maken met voetbal: Trans­port is Feyenoord én Ajax tegelijk. Oftewel, het beste van beide werelden”, aldus Verwoest, zelf overigens een fervent Ajax­supporter. “Het is een sec­tor om trots op te zijn en die elke dag aan belang lijkt te winnen.”

Verwoest toont zich ook onder de indruk van het vak van beroepschauf­feur. “Ik ben ook daar met andere ogen naar gaan kijken. Het beroep is veel meer dan het vervoeren van goederen van A naar B. Het gaat om kennis van auto, lading en wet­ en regelgeving, maar ook om wie en wat je bent. Als chauffeur ben je een visitekaartje voor zowel je bedrijf als je opdrachtgever.”

TVM Awards

Op 25 september was Verwoest aan­wezig op het TT Circuit in Assen tij­dens de finale van het NK Veiligste Chauffeur, een onderdeel van de TVM Awards, en zag hij hoe 24 finalisten met elkaar streden om de titel. “Het was prachtig om het vakmanschap van deze mannen en vrouwen in de praktijk te zien, maar nog mooier en belangrijker vond ik het om te zien en te ervaren hoe bewust zij bezig zijn met veiligheid op de weg. Dit zijn de echte ambassadeurs van onze sector.”

De campagne van de TVM Awards heeft als primaire doel­stelling om meer bewustwording te creëren  onder alle wegge­bruikers voor veilig rijgedrag.­ Daarnaast moet de campagne een positieve bijdrage leveren aan het imago van de beroeps­chauffeur en de transportsector als geheel. Dat laatste noemt Verwoest geen overbodige luxe.

“In coronatijd heeft de sector zich van haar beste kant laten zien. Vanuit TVM is er nog een campagne aan gewijd onder het motto: ‘Het land valt stil, maar zij rijden door’. En zo was het ook echt. Maar ik vind dat de trans­portsector nog lang niet de waardering krijgt die het verdient, als het gaat om de bijdrage die men levert aan de eco­nomie en het laten functioneren van de samenleving, maar ook als het gaat om professionaliteit, innovatie, duurzaam­heid en veiligheid.”

De toekomst van transport

“De maatschappij is in ontzettend hoog tempo aan het veranderen en de transport­ en logistiekbedrijven maken het eigenlijk mogelijk. De gemiddelde burger ziet dat in mijn bele­ving onvoldoende. Die denkt vaak in eerste instantie nog aan vervuilende diesels. Maar er zijn weinig sectoren die ketenintegratie en processen zo goed op orde hebben als de transportsector en die zo vernieuwend bezig zijn. De sector verdient dat dit beter gezien wordt. We hebben met ons allen een taak om ook dit beeld goed en breed uit te dragen. Dat zal ook de aantrekkingskracht ver­ groten op mensen die in de sector wil­len werken. En dat is hard nodig, want de sector zal de komende jaren eerder groeien dan krimpen.”

Verwoest voelt zich aangetrokken tot de dynamiek van de sector, maar ook tot de uitdagingen die in het verschiet liggen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. De Euro­pese Green Deal moet ertoe leiden dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. Een belangrijke rol is hierin weggelegd voor transport, over weg en water. En daar­mee voor TVM als coöperatie, bena­drukt Verwoest.

“We zijn opgericht voor leden, door leden. Die betrokkenheid met onze klanten voelde ik ook als nieuwkomer meteen, binnen alle geledingen van het bedrijf. Dat maakt TVM voor mijn gevoel uniek. We kennen onze klanten echt, kennen ze vaak bij naam. In die zin zijn we veel meer dan een verzekeraar. We zijn een vriend, een partner, een maatje om samen mee op te trekken en vooruit te gaan, letterlijk en figuurlijk. Samen op weg naar een gezonde toekomst. De betrokkenheid is overigens tweerichtingsverkeer. Juist dat is zo waardevol, een sterke basis om samen onze ambities gestalte te geven.”

Wat zie je als jouw voornaamste opdracht bij TVM?

“Ik vind dat we ook in deze snel veranderende wereld continu die betrouw­bare partner moeten blijven voor onze leden. Soms zullen we voorop moeten lopen, soms schouder aan schouder en soms zullen we volgen, maar altijd vanuit het gevoel van gezamenlijkheid. Samen beter worden, dat is de essentie. Wij hebben kennis, kunde en ervaring op diverse onderdelen en dat hebben onze leden ook. Die ingrediënten met elkaar vermengen zorgt voor meer­waarde. Wij kunnen helpen het trans­port veiliger, slimmer en duurzamer te laten worden.”

“We kijken zelf heel kritisch naar waar wij als TVM deze meerwaarde kunnen creëren voor onze leden, dus ook waar we geld aan besteden. Maar ook wij moeten blijven vernieuwen en verbeteren om onze processen en daar­mee onze dienstverlening richting onze leden nog sneller en eenvoudiger te maken. Zo zijn en blijven we bezig om ons IT­landschap te vernieuwen, zodat we nog beter kunnen aansluiten op de wensen van onze leden en waardoor er ruimte blijft voor het persoonlijke contact dat we zo belangrijk vinden en waarmee we het verschil maken.” 

Je benadrukt het belang van samenwerking in de keten. Gebeurt dat volgens jou nu nog onvoldoende?

“Ik proef een grote mate van verbon­denheid binnen de sector. Maar er wordt nog niet veel samen gedeeld. In mijn beleving is er nog veel meer mogelijk als we informatie gaan delen die voor iedereen goed is en waarmee een groot gemeenschappelijk en maatschappelijk belang is gemoeid, bijvoorbeeld op het vlak van preventie en transportveiligheid. Als je op een goede manier informatie met elkaar deelt is er geen concurrentienadeel. Soms moet je samen investeren om het verschil te kunnen maken voor ieder­een. Ik denk dat we hier met TVM als betrouwbare partner een belangrijke rol te vervullen hebben.”

Tenslotte, hoe staat het met jouw skills in de vrachtwagen?

Lachend: “Ik heb me plechtig voorge­nomen om dat groot rijbewijs te halen. Ik ga daar begin volgend jaar mee beginnen.” “Van logistieke processen en de IT­kant heb ik best veel kennis en kunde, maar ik wil ook ervaren hoe het is om met een vrachtwagen de weg op te gaan. Als je bij klanten komt, moet je ook hierover mee kunnen pra­ten, vind ik. En zo heb ik meer ideeën. Er zijn binnenvaartschippers die hun schip inzetten als Bed & Breakfast. Ook dat lijkt me een leuke ervaring, maar dat wil ik eerst thuis nog even overleggen...”

Lees meer

Benieuwd naar de andere verhalen in de TVM Actueel van oktober?

Klik dan hier

Interview Michel Verwoest

Bekijk hier de video van het interview met Michel Verwoest op de finaledag van de TVM Awards 2021.