Overslaan en naar de inhoud gaan

Meer inzicht en minder schade met Analyse dashboard "Schades voorkomen en kosten besparen"

Meer inzicht in uw schade? Dat gaat makkelijk met de nieuwe functionaliteit in Bumper: het Analyse dashboard. Annemarie Middelkoop, adviseur Preventie en Risicobeheer, legt uit wat de voordelen zijn: 
"Met dit dashboard zie je waar en wanneer je schade hebt en wat de oorzaken zijn. Hierdoor kun je dus ook schades voorkomen. En doordat je schades voorkomt, draag je bij aan de verkeersveiligheid en draag je bij aan de positieve reputatie van je transportbedrijf".

Wat is uw schadelast?

Veel transportondernemers kennen exact de dagelijkse opbrengst van hun zonnepanelen. Apps van de bank geven inmiddels een prognose van liquiditeitsposities. Apps kunnen de thermostaat hoger of lager zetten. Ze zorgen voor steeds meer gemak en geven inzicht hoe we ervoor staan in het dagelijkse leven en op het werk. Maar wat nou precies de omvang van de schadelast in hun wagenpark is en hoe dat zo is gekomen?  Annemarie merkt regelmatig dat ondernemers daarvan niet genoeg op de hoogte zijn. Om die reden heeft ze hoge verwachtingen van het nieuwe Analyse dashboard, gebaseerd op de schadehistorie van de klant. 

“Het gebeurt nu nog vaak dat wanneer je met een klant aan tafel zit en je vraagt ‘Wat is je schadelast?’, dat ze dat eigenlijk zelf niet weten. Dat wordt van ons verwacht, dat wij dat weten. Maar eigenlijk is dat vreemd. Want het is het bedrijf van de klant, het zou goed zijn als hij zelf weet wat er in zijn bedrijf en met zijn wagenpark gebeurt."

"Door de informatie die het nieuwe Analyse dashboard geeft, krijgt u meer inzichten. Met deze inzichten kunnen we schade voorkomen”

Annemarie, die in 2016 in dienst trad bij TVM, begrijpt de drijfveer en de focus van logistieke ondernemers, sterk gericht op de dagelijkse gang van zaken. Het draait om de meest urgente vraag of alles goed en naar tevredenheid van de klanten verloopt. Maar ze beseft ook dat de logistieke sector scherp op de kosten moet letten en dat er verbetering mogelijk is op het gebied van preventie. Minder schade leidt tot minder kosten en draagt dus bij aan het financieel resultaat.

Minder schade, minder kosten, beter resultaat  

“We weten dat veel kleine schades uiteindelijk leiden tot grote schades en daarmee ook de kans op schade met letsel. Ik hoor vaak van ondernemers dat ze zich niet met schades willen bemoeien of zich daar zorgen over willen maken. Want, zeggen ze dan, ik ben aan het ondernemen en wil mijn klanten tevreden houden. De schadelastbeheersing heeft hierdoor niet de prioriteit. Maar het kost ze uiteindelijk geld.”  

Annemarie werkt op de TVM preventiedesk. Deze service is in de coronatijd opgericht om een groter deel van de klanten op afstand via digitale kanalen te bedienen en te helpen met het terugdringen van schades. Eén van de speerpunten in het risicobeheer is het gebruik van Bumper. Dit is de digitale oplossing die helpt schades eenvoudig te registreren.

Bumper: eenvoudig schade melden

Bumper wordt al veel gebruikt, maar nog niet door iedereen. Sommige bedrijven maken nog steeds gebruik van het Europese schadeformulier, waarop lang niet alle relevante feiten, gegevens en omstandigheden goed en bruikbaar worden aangeleverd. Het gevolg van die gedateerde schadeformulieren is een langer traject van afhandeling voor alle betrokkenen.

Middelkoop: “Dat kan veel makkelijker, zorgvuldiger en professioneler. Het is voor chauffeurs meestal ook een hele opgave om alles goed in te vullen. Met Bumper is dat eenvoudig. Stap voor stap doorloop je het proces van gegevensverwerking. De app is samen met chauffeurs ontwikkeld, en daardoor werkt het zo gemakkelijk.” 

Hoe werkt het Analyse dashboard

Nu wordt een technische vervolgstap op Bumper gemaakt die logistieke bedrijven meer mogelijkheden biedt voor doelgerichte aanpak en preventie van schades. De schadelast, de historie, de gebeurtenissen, de omstandigheden, de afhandeling, alles is voortaan op één beeldscherm terug te vinden.

De analyse is gebaseerd op eigen historische data uit Bumper en op bij TVM bekende schadedata. Hoe meer schades in Bumper worden geregistreerd, voor TVM of voor eigen inzicht, hoe nauwkeuriger de data in het Analyse dashboard wordt.

Makkelijk inzicht: alles op één pagina

“We hebben alles eenvoudig overzichtelijk vertaald naar één pagina, waarop alles terug te vinden is, compleet met mooie grafieken”, aldus Middelkoop. “Je hoeft maar op een van de tegels op de pagina te klikken en je krijgt een goed inzicht in alle schades, met alle achtergronden daarbij. Het is overzichtelijk en simpel, op één scherm alle dingen die je wilt weten.”

Kans op schades verkleinen

Annemarie geeft een voorbeeld. “Het kan zijn dat je opeens veel achteruitrij-schades hebt. Dan kun je dieper inzoomen op de vraag: Waar is dat gebeurd? Hoe en wie was daarbij betrokken? Zo kun je volgende keer kans op deze schades verkleinen doordat coaches dit kunnen gebruiken bij aansturen van chauffeurs."

In een paar muisklikken scrolt Middelkoop door het Analyse dashboard van de fictieve demonstratie-omgeving heen. Als voorbeeld neemt ze het tegeltje schadeoorzaak. “Kijk hier: bijzondere verrichtingen, 47 schadegevallen. Kopstaartbotsingen: 6. Verkeer overig: 84 schadegevallen. Daar kan een klant op doorklikken, want daar wil die wilt meer van weten en antwoord hebben op de vraag of daarin een oorzaak/trend te bespeuren is.”

"Als adviseur kijk ik samen met de klant waar het beter kan"

Trends in schadesoorten

Verder kun je trends zien in de maanden, dagen en tijdstippen op de dag waarop aanrijdingen plaatsvinden. “Als ik hier nou kijk op de maand juni, dan zie ik daar een uitschieter. Waarom heb ik in de maand juni zoveel schade? Dat is meer dan dat ik zie over mijn andere maanden. Misschien is de oorzaak dat juni een vakantiemaand is. Dat er vakantie-of uitzendkrachten op de voertuigen hebben gezeten, die misschien niet genoeg ingewerkt zijn. Het zijn aannames van mijn kant, hè, maar als adviseur Preventie en Risicobeheer wil ik dan samen met de klant kijken waar het beter kan.”  

Ook is er een tegel op het dashboard per schadesoort. “Daaruit kun je ook trends halen, zoals achteruitrijschades. Misschien is het dan zinvol om een achteruitrijcamera te installeren. En je kunt schades per kenteken analyseren. Zo krijg je veel meer mogelijkheden om beleid te voeren op trends.” Die gegevens bieden meerdere mogelijkheden. Denk aan het leveren van een bijdrage aan de verkeersveiligheid en dus aan de positieve reputatie van het bedrijf. Daarnaast kunnen de bedrijfsprocessen worden verbeterd, waardoor de kosten kunnen worden beheerst. “Dat is waar je heen wilt,” vertelt Annemarie.

Kansen om kosten te beperken

Als adviseur Preventie en Risicobeheer houdt Annemarie zich bezig met de kansen voor de klant om de schadelast te beperken en ook zijn kosten. Ze kijkt puur naar kansen voor de klanten om de schadelast te beperken en ook zijn kosten. “Dus daarom zou ik zeggen: gebruik dit mooie platform. Want er wordt veel gesproken over de marges in de logistiek. Schadepreventie is belangrijk en met het dashboard krijgen bedrijven nu een hulpmiddel aangereikt waarmee kosten kunnen worden bespaard. Het zou goed zijn als het hoog op de agenda in de directiekamers staat. Om een mooie kreet te gebruiken: het is laaghangend fruit. Met maatregelen en maatwerk kun je op eenvoudige wijze geld besparen.”