Innoveren zit in het dna van de Brakenhoffs

Het Beverwijkse familiebedrijf Brakenhoff Transport wil altijd voorop lopen. Ook met de inzet van elektrische vrachtwagens. Lees hieronder een deel uit het interview met Jan Brakenhoff uit de TVM Actueel van april 2022.

Brakenhoff | tvm actueel

Al bijna honderd jaar is transportbedrijf Brakenhoff een begrip in Noord­-Holland. In 1924 begon Jaap Brakenhoff een bodedienst tussen Beverwijk en Alkmaar. De grootvader van huidig algemeen directeur Jan Brakenhoff beschikte over één vrachtwagen waar­mee hij een keur aan producten ver­voerde. “Mijn opa reed altijd één en dezelfde route tussen Beverwijk en Alkmaar; daar had hij een vergunning voor en mocht­ie niet van afwijken”, vertelt Jan Brakenhoff. Jan Brakenhoff (58) zwaait sinds 1990 de scepter bij de transportonder­neming. Als oudste zoon nam hij op 26-­jarige leeftijd, eerder dan hijzelf gepland had, het stokje over van zijn vader Jan senior. “Mijn vader werd ziek en deed een stapje terug. Ik had mijn heao afgerond en ben na mijn dienst­tijd meteen het bedrijf ingegaan. Zon­der enige werkervaring verving ik mijn vader als algemeen direc­teur. Gelukkig hadden mijn vijf ooms en een tante die ook in ons familiebe­drijf werkten vertrouwen in mij.” Tegelijk met Jan junior stapte ook zijn vier jaar jongere broer Frank in de zaak. “Samen met Frank en een jongere oom en tante werden we met z’n vieren aandeelhouder”, licht Brakenhoff toe. “Frank begon als vrachtwagenchauffeur en werkt inmid­dels al jarenlang als hoofd operationele zaken van de transportafdeling.”

Pionieren

Innoveren zit al decennialang in het dna van de Brakenhoffs. Grootvader Jaap begon zijn pionierswerk in de jaren twintig met één vrachtwagen. Medio jaren zestig breidde hij zijn klanten­bestand flink uit door de bodedienst van Beverwijk naar Zaandam over te nemen. In de jaren hierna groeide de vloot onder Jaaps zoon Jan stap voor stap uit naar 13 vrachtwagens in 1990. Onder leiding van de derde generatie Brakenhoff – Jan jr. en Frank – is de familieonderneming een serieuze spe­ler geworden op het gebied van trans­port, opslag en verhuizen. “Vooral de laatste tien jaar zijn we sterk gegroeid”, vertelt Jan Brakenhoff. “Inmiddels hebben we 56 vrachtwa­gens en 90 medewerkers.” Iets meer dan de helft van het personeelsbestand bestaat uit vrachtwagenchauf­feurs (48 medewerkers) en verder heeft Brakenhoff 25 verhuizers in vaste dienst. Het overige personeel werkt op kantoor of in de loods.

Met de overname van verhuisbe­drijf Boudesteijn Top Movers sloeg Brakenhoff Transport in 2018 een belangrijke slag voor de continuïteit van de onderneming. “We hadden voor die tijd zelf een kleine verhuisafdeling. Onze hoofdactiviteit was ech­ter het transport. Naar mijn mening waren we als transportbedrijf teveel afhankelijk van een paar grote klan­ten. Als er dan een belangrijke klant wegvalt, ben je kwetsbaar. Door de overname van Boudesteijn Top Movers – met zowel particuliere als bedrijfsverhuizingen – zijn we een veel stabielere organisatie geworden”, stelt Jan Brakenhoff. Behalve trans­port en verhuizen biedt zijn bedrijf sinds 2003 ook opslagruimte aan voor particulieren en bedrijven. “We waren één van de eerste ondernemingen in Nederland met een eigen self­-sto­rage”, stelt Brakenhoff. De opslag­boxen die Brakenhoff verhuurt variëren van drie tot zestig vierkante meter.

Duurzaamheid

Met de overname sloeg Brakenhoff bovendien een belangrijke slag op het gebied van duurzaamheid; een onderwerp waarmee het familiebedrijf zich­ zelf ook wil onderscheiden. “De toen­malige directeur van Boudesteijn, Peter Boudesteijn, bouwde zelf elektri­sche vrachtwagens. Hij heeft daar veel mee geëxperimenteerd. Voor onze ver­huisafdeling beschikken wij nu over twee elektrische vrachtwagens. En begin dit jaar hebben we voor onze transportsector een elektrische vracht­wagen aangeschaft, die vooral de winkel­ distributie doet voor Holland & Bar­rett, de opvolger van De Tuinen.”

Maatschappelijk verantwoord onder­nemen staat bij Brakenhoff Transport hoog in het vaandel. “We willen voorop lopen op het gebied van groen rijden. Tien jaar geleden waren we in de ver­onderstelling dat het rijden op aardgas de toekomst zou worden. Daar hebben we destijds direct in geïnvesteerd; we hebben toen drie vrachtwagens aange­schaft die op aardgas reden. Inmiddels zijn er twee afgeschreven. Rijden op aardgas is niet rendabel, de aardgas­prijzen rijzen de pan uit. Voor ons als ondernemers is het lastig ondernemen met een wispelturige overheid. In eerste instantie wordt het rijden op aardgas gestimuleerd maar vervolgens komt er een flinke accijns op. Dat is jammer. We hebben nu alleen een klein service­autootje dat op biogas rijdt. Dat zetten we in voor de taxatie van verhuizingen.”

De algemeen directeur verwacht dat zijn vrachtwagenpark binnen nu en tien jaar uit meer dan tien elektri­sche vrachtwagens zal bestaan. “Gezien de eisen die veel steden stel­len, zul je wel moeten. In Amsterdam kom je vanaf 2025 zonder elektrische auto de stad niet meer in. Ik juich de verduurzaming van de transportsector zeker toe, maar de prijs van elektri­sche vrachtwagens zal wel drastisch moeten zakken. Ik verwacht ook wel dat dat gebeurt als er steeds meer pro­ducenten komen. De elektrische vrachtauto die wij recent hebben gekocht bij producent Volvo/Renault is twee ton duurder dan een gewone vrachtwagen. Maar goed, wij vinden het belangrijk om te anticiperen op de nieuwe regelgeving. Wel is het voor onze sector van essentieel belang dat er genoeg stroom voor handen is om de wagens op te laden.”

Samenwerkingsverband

Via een samenwerkingsverband met Holwerda Transport uit Almere en transportbedrijf P.A. Van Rooijen uit Uithoorn heeft Brakenhoff Transport al enige ervaring met emissieloos vervoer. “Sinds twee jaar vormen we met deze drie bedrijven een joint venture, Top Delivery Service (TDS), waarbij we vooral werken voor de meu­belbranche”, licht Braken­hoff toe. Een bijzondere klant van TDS is meubel­ gigant IKEA. Wereldwijd heeft het bedrijf vijf steden aangewezen waar het goede­ren wil afleveren met elektrisch vervoer. Vorig jaar was Amster­dam na Shanghai de tweede stad waar IKEA met uitstootvrije productbezor­ging begon. Brakenhoff: “Tien elektri­sche vrachtwagens van TDS rijden in Amsterdam, binnen de ring A10, in opdracht van IKEA voor particuliere bezorging. Elektrisch rijden is natuurlijk duurder dan op brandstof, maar het prijsverschil wordt door IKEA gecom­penseerd.” De meubelgigant wil op deze manier een bijdrage leveren aan een schonere lucht in binnensteden.

Jan Brakenhoff spreekt van een ‘heel mooie ontwikkeling’. “Ook met ons familiebedrijf willen we voorop blijven lopen op het gebied van maat­schappelijk verantwoord ondernemen. Dat zit in het fundament van onze organisatie. We willen ons goed profi­leren naar onze omgeving. We zijn een net en betrouwbaar bedrijf en dat wil­len we op alle fronten uitstralen.”

Uw weg naar zero emissie

Kom op 10 juni naar ons event Uw weg naar zero emissie. Een evenement dat TVM organiseert over het in bedrijf nemen van zero emissie. Laat u bijpraten en ontmoet andere ondernemers. Neem deel aan praktische workshops, maak zelf een proefrit met emissieloze (vracht)wagens en neem tips mee om 100% volgeladen over zero emissie terug de weg op te gaan.