Weeralarm: wat moet je doen?

Het gebeurt steeds vaker: het KNMI geeft een weeralarm vanwege extreme weersomstandigheden. Wat moet u doen om schade te voorkomen en om veilig op weg te gaan? Hieronder een paar tips wanneer er een weeralarm wordt afgegeven.

Code geel: wat moet je doen?

Wanneer er vanuit het KNMI een code geel-situatie wordt bekendgemaakt is er mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als u onderweg bent. Code geel kan 48 uur voordat het extreme weer optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent. 

Tips wanneer u de weg op gaat bij code geel

1. Bereid je voor op de verwachte weersomstandigheden
2. Houd de berichtgeving van KNMI / Rijkswaterstaat in de gaten.
3. Stel het vervoer uit als dat mogelijk is. 
4. Bekijk of laden-lossen (tijdelijk) kan worden uitgesteld.
Als planner: zorg ervoor dat u uw chauffeur inlicht en op de hoogte stelt van de weerwaarschuwing. Als chauffeur: volg de weersituatie en speel daar op in.

Code oranje: wat moet je doen?

Bij code oranje is er grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer.

Tips wanneer u de weg op gaat bij code oranje

1. Bespreek het (tijdelijk) stilleggen van vervoer met afnemers en/of vervoerders 
2. Pas de vervoersroutes aan waar mogelijk om de weersomstandigheden te mijden. Mijd kritieke punten zoals tunnels/bruggen bij windstoten. 
3. Evalueer de situatie op de weg met de vervoerders/chauffeurs. 
4. Monitor steeds de informatie van het KNMI / Rijkswaterstaat. Binnen 12 uur is code rood mogelijk.
Als planner: overweeg om de rit uit te plannen. Als chauffeur: ga van de weg en overweeg om te parkeren op een veilige plek.