TVM verzekeren - advocaat-specialist vervoerrecht

In een interview met Jan Mulder (advocaat-specialist vervoerrecht), geeft hij toelichting op de probleemstelling van de hackathon 2020, de problematiek rond de meermalige emballage in de sierteelt. 

Wat kan TVM bieden aan andere stakeholders

Uiteraard wil ik graag “brengen” mijn juridische kennis op het gebied van freightpackaging. Deze juridische kennis kan ook een eyeopener zijn voor de verschillende (financiële) belangen in het logistieke proces van freightpackaging. In het kader van de juridische aspecten is bijv. van belang of de emballage als “te vervoeren goed” op de vrachtbrief staat of dat de administratie van de emballage separaat wordt bijgehouden en geen onderdeel uitmaakt van de vervoerovereenkomst. Vaak is het echter zo dat de emballage onderdeel is van de vervoerovereenkomst, waardoor ook de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van TVM “geraakt” kan worden als polis waarop het vervoerdersaansprakelijkheidsrisicoverzekerd is. Dit betekent ook direct dat TVM – als vervoerdersaansprakelijkheidsverzekeraar – een belang krijgt: wanneer emballage beter kan worden geïdentificeerd en gelokaliseerd, zal de schadelast normaal gesproken afnemen. Ook betekent dit een belang voor de vervoerder zelf: uiteraard is elk geschil met een opdrachtgever over emballageproblematiek er één te veel vanuit commercieel perspectief. Een hogere schadelast betekent anderzijds ook een hogere verzekeringspremie voor die vervoerder. Buiten kijf staat daarnaast dat een systeem waarin de administratie van de emballage optimaal is ingeregeld een visitekaartje is van de gehele branche. Kortom: vanuit juridisch perspectief zou ik ook veel incentives voor de verschillende partijen kunnen benoemen.

Daarnaast kan ik brengen mijn verzekeringstechnische kennis wanneer onderdeel van de oplossing bijv. een “emballageverzekering” wordt.

Inbreng andere individuele stakeholders

Uiteraard moet het doel zijn om een oplossing te creëren die is afgestemd op de praktijk. Dit vereist input van de individuele stakeholders: hoe is het emballageproces nu bij hen geregeld en welke problemen komen zij op dit moment tegen. Daarnaast beter nog: welke “quickwins” zien de individuele stakeholders voor de korte termijn op basis van hun praktijkervaring? Hoe kijkt de individuele stakeholder daarnaast tegen een verzekeringsoplossing waarbij verlies of beschadiging van emballage (deels) wordt verzekerd. Welke maatregelen kunnen volgens de individuele stakeholders worden genomen om schade aan of verlies van emballage te voorkomen en hoe kan dit volgens hen worden opgelost in het proces? De individuele stakeholder zal zich daarnaast moeten realiseren dat de verzekeringsoplossing veelal de “laatste hoop” zal zijn vanwege de van toepassing zijnde eigen risico’s en de waarde van de emballage. Daarnaast eisen wij nu dat de emballage onderdeel moet uitmaken van de vervoerde lading.

Daarnaast verwacht ik van de individuele stakeholder enthousiasme, betrokkenheid en een actieve opstelling qua meedenken en delen van informatie. Elke stakeholder zal ervan moeten overtuigd zijn dat wij bezig zijn met een sectoroplossing die hen op termijn allemaal geld gaat opleveren.