Overslaan en naar de inhoud gaan

"TVM is een warm bad"

Na een mooi maar enerverend eerste jaar maakt Michel Verwoest de balans op van zijn eerste jaar als CEO van TVM. “In het begin werd ik gegrepen door het clubgevoel onder onze klanten. Nu kan ik zeggen dat ik ook een supporter ben geworden.”

Michel Verwoest ceo | TVM verzekeringen

Golfslag in de logistieke sector

Hij is, zei hij vorig jaar september bij zijn aantreden als bestuursvoorzitter van TVM, in een warm bad terechtgekomen. “Maar het is geen stilstaand water”, waarschuwt Michel Verwoest (53) als hij zijn eerste jaar bij de transport en logistiek verzekeraar overziet. Er zit volgens de nieuwe bestuursvoorzitter dynamiek in dat bad. "Sterker nog: er zit een goede
stroom vooruit in het water."

Desondanks gaat het er in de sector logistiek en transport soms roerig aan toe. Lage waterstanden, hoge brandstofprijzen, personeelstekorten, de inflatie en de gevolgen daarvan, de oorlog in Oekraïne, de zoektocht naar de optimale manier om over te stappen naar zero emissie, het zijn slechts enkele voorbeelden van veel golfslag in de logistieke sector.

Geestdrift en betrokkenheid

Toch is hij elke dag met een brede lach en vol plezier aan het werk. “Als ik bij leden en klanten op bezoek ging in mijn vorige banen duurde de afspraak vaak maximaal één uur. Met de leden van TVM ben je echt met elkaar in gesprek, praat je over het hier en nu maar ook over de toekomst en waar je elkaar versterkt. Dat gebeurt in volledige openheid omdat je echt samenwerkt.” 

Verwoest schetst hoe anders dat eraan toegaat in de volgens hem bevlogen sector van de binnenvaart en het wegtransport. Daar krijg je eerst het hele bedrijf te zien, de foto’s van de eerste auto’s te zien en de geschiedenis te horen. Of de brug – schoenen uit! – en de machinekamer. De geestdrift en de betrokkenheid spatten ervan af, heeft hij ervaren. Verwoest zegt onder de indruk te zijn van het ondernemerschap, de vernieuwingsdrang en het vakmanschap in de branche. “Je moet de tijd nemen. Pas in het laatste kwartier krijg je – na aandringen - te horen wat er beter kan.”

Normaal doen en zeggen hoe het zit

Het levert volgens hem een heel andere relatie op tussen de verzekeraar en de leden van de coöperatie. “Het is een relatie die gebouwd is op mensen en hun kennis en kunde. Logistiek is bij uitstek een sector die drijft op mensenwerk. Ik ben een sportliefhebber en ik vergelijk het wel eens met een voetbalclub. Daar willen mensen op niveau presteren, scherp zijn, maar ook normaal doen en zeggen hoe het werkelijk zit. Niet eromheen draaien. Dat proef je ook binnen TVM. En ja, natuurlijk moet er ook een beetje diesel, en tegenwoordig ook LNG en elektriciteit door de aderen stromen.”

Wat is je in het eerste jaar het meest opgevallen?

Verwoest: “De passie en gedrevenheid van zowel de leden als de werknemers van TVM. Toen ik pas binnenkwam snapte ik niet zo goed waarom de klanttevredenheid van TVM twee keer zo hoog is als bij de eerstvolgende concurrenten. Inmiddels is dat voor mij hartstikke duidelijk. Het verschil zit ‘m in de mensen, in ónze mensen in relatie met de mensen bij onze leden. Zij zijn rationeel en emotioneel verbonden met onze klanten en onze sector. Wij hebben geen polisnummers. Als er een klant belt dan kennen we de voornaam. Ik wil niet zeggen dat andere verzekeraars zich niet verbonden voelen met hun klanten, maar bij TVM snappen we beter dan andere verzekeraars de vraagstukken van onze klanten. Als er iets ergs gebeurt bij een klant, dan weten we dat. Dan zoeken we contact. 

Als je iemand beter kent, beter begrijpt, dan schept dat een band. Ik ben er gedurende het eerste jaar achter gekomen dat onze mensen oprechte zorg hebben voor onze klanten.”

Welke veranderingen heb je in je eerste jaar gezien?

Verwoest: “Ik zie dat de logistiek in toenemende mate aan belangrijkheid en waardering aan het winnen is. We zitten  overigens nog lang niet op het niveau dat zou moeten, maar er is een kentering. Dat geldt zowel voor de binnenvaart als voor het wegtransport.Kijk, vorig jaar heb ik in een spontane bui gezegd dat transport zoiets is als gas, water, licht en internet. Het is er en we nemen het als vanzelfsprekend aan. Maar de oorlog in Oekraïne heeft ons geleerd dat bijvoorbeeld gasleveringen niet meer zo vanzelfsprekend zijn.

"Opdrachtgevers beseffen steeds vaker dat logistieke bedrijven een belangrijke sparringpartner zijn bij hun vervoersvraagstukken."

Zoals ook de schaarste aan capaciteit op de weg en op het water steeds groter worden. Om maar niet te spreken van het gebrek aan personeel. In het verleden was het zo dat de sector kon tekenen bij het kruisje, want er was overcapaciteit en grote concurrentie. Nu beseffen opdrachtgevers dat logistieke bedrijven steeds vaker een belangrijke sparringpartner zijn bij hun vervoersvraagstukken. En ook in de verduurzaming kunnen de opdrachtgevers van onze leden nog meer samenwerken. Ik merk dat de sector er beter op komt te staan, want zonder logistiek gaat het niet. Twee dagen de winkels niet bevoorraden en we hebben een landelijk probleem.”

Nog niet alles is echter goed geregeld, weet de bestuursvoorzitter. Zo verdient de positie van de chauffeur als onmisbare schakel in het logistieke proces in zijn ogen echt nog verbetering. Hij noemt de beschikbaarheid van een toilet voor chauffeurs als voorbeeld. “Het komt regelmatig voor dat een wc voor de chauffeur niet fatsoenlijk geregeld is. Dat verbaast mij nog altijd.”

Hoe ontwikkelen de logistieke bedrijven zich in die lastige marktomstandigheden?

Verwoest: “Het gaat financieel gezien prima in de hele sector, de prijzen zijn door de omstandigheden ook goed. Dat zien we ook in de binnenvaart en niet alleen door de lage waterstanden. We zien bijvoorbeeld dat er partijen actief zijn om binnenvaartschepen op te kopen om zo het graan uit Oekraïne te kunnen vervoeren. Dat leidt tot verdere schaarste en tot meer werkdruk. Net zoals we te maken hebben met chauffeurs- en vrachtwagentekorten. Die ontwikkeling wordt verergerd door de vergrijzing onder chauffeurs, ‘Ik merk dat de sector er beter op komt te staan, dus daar zullen we nadrukkelijk op moeten sturen.”

Meer vervoerskilometers betekenden in het verleden ook altijd hogere schadelasten. Is dat nog zo?

Verwoest: “Opvallend is dat dit verband op dit moment nog niet zichtbaar is. We hebben een gezonde verhouding tussen schadelast en premieopbrengsten en de combined ratio is op dit moment gezond en duurzaam. We hadden verwacht dat we na de coronapandemie snel weer op het oude schadeniveau zouden zitten. Toegegeven, de schadelast per geval is toegenomen, maar dat komt door de inflatie en hogere letselschades. Auto’s worden steeds geavanceerder en duurder. Maar de frequentie van schades is nog steeds lager. Dat komt mede doordat we flink hebben geïnvesteerd in preventie. Verder is de maximumsnelheid in 2020 tijdens corona teruggebracht naar 100 kilometer per uur. En we zien ook dat het thuiswerken en de spreiding van de drukte op de weg effect hebben op de schadefrequentie.”

Je noemde de inflatie. Baren de prijsstijgingen grote zorgen?

Verwoest: “Ja! De inflatie raakt alle primaire levensbehoeften en daar gaat ook de logistiek last van krijgen, niet alleen qua brandstofprijzen en andere energielasten. Inflatie werkt door in alle geledingen. Kijk bijvoorbeeld naar de toenemende schadelasten per geval, maar ook naar de lonen die zullen stijgen, naar de toenemende ziektekosten bij letsel, naar het herstel en de vervanging. Nieuwe vrachtauto’s zijn niet meer te krijgen en op zijn vroegst volgend jaar of het jaar daarna leverbaar. En het prijskaartje staat niet eens vast, kan zo maar tienduizenden euro's hoger liggen. Maar ja, je hebt toch nieuwe auto’s nodig en er is momenteel niks te koop.”

TVM is erg betrokken bij de energietransitie. Hoe verloopt die in de logistiek?

Verwoest: “De snelheid is erg afhankelijk van de vraag in welke sector je actief bent of in welke keten je zit. Je ziet dat een aantal ondernemers heel vooruitstrevend en vanuit overtuiging bezig is met zero emissie. Kijk bijvoorbeeld naar de detailhandel in de grote steden. We hebben transporteurs die in de keten heel goed kunnen samenwerken met grootwinkelbedrijven die zeggen: wij willen dat onze goederen zero emissie worden afgeleverd en we willen dat jullie dat ook gaan doen. Hoe sneller dat proces gaat, hoe eerder we ook qua kosten een level playing field krijgen in de stadsdistributie. Toch blijven er voorlopig nog praktische problemen bestaan, want we worden beperkt door de infrastructuur. Je kunt wel van alles willen, maar uiteindelijk moet je de elektrische voertuigen kunnen laden.

"Als je doelen stelt moet je die ook faciliteren. TVM wil de klanten zo goed mogelijk helpen en adviseren."

Op dit moment zie je dat de prijzen van bijvoorbeeld LNG schrikbarend stijgen en daarmee de businesscase van veel klanten bij de aanschaf van de wagen totaal niet meer klopt. Hier moet ook de overheid rekening mee houden, want op deze manier zet je een rem op de verduurzaming. Als je doelen stelt moet je die ook faciliteren. TVM wil de klanten zo goed mogelijk helpen en adviseren. Hoe kan je elektrische voertuigen het beste inzetten? Wat is het beste moment om te kopen? En waar? De lange afstanden geven voorlopig nog wel praktische problemen. Maar de sector is adaptief en innovatief, die gaat daar gewoon naartoe. Die overstap moet wel gefaciliteerd worden door de overheid, omdat het om grote investeringen op de lange termijn gaat.”

Belangrijke slotvraag: je zei bij jouw aantreden in september 2021 dat je het chauffeursrijbewijs zou gaan halen en daar begin 2022 mee zou beginnen. Zit-ie al in de knip?

Verwoest glimlacht en verontschuldigt zich: “Ik heb net voor de zomer mijn eerste rijles gehad. Eerlijk gezegd heb ik het een beetje onderschat. Ik dacht dat ik best goed kon autorijden, maar een vrachtauto besturen is gewoon serieus werk. Ik heb hierdoor nog meer respect gekregen voor het vak van beroepschauffeur. Ik ben tijdens die eerste les ook wel een beetje geschrokken hoe andere weggebruikers met mij als aankomend vrachtwagenchauffeur omspringen. Die wagen is breed, je zicht is slecht, je remweg is anders en alles en iedereen krioelt om je vrachtwagen heen. Voor dit najaar staat de theorietoets op het programma, waarna ik volgend jaar verder kan gaan met de praktijklessen. Ik kan trouwens de achterban in de binnenvaart geruststellen; mijn vaarbewijs heb ik wel". 

 

Lees hier de rest van de artikelen uit de TVM actueel oktober 2022