Overslaan en naar de inhoud gaan

Tips van onze scheepvaart expert

binnenvaart expert | tvm verzekeringen

Onderhoud Stage V-motoren met katalysator en eventueel roetfilter

Onderhoud van de katalysator en/of roetfilter blijkt merk/type afhankelijk te zijn. Doe in uw specifieke geval daarom navraag bij uw leverancier, dealer of fabrikant of het onderstaande wel of niet noodzakelijk is:

 • Dienen eventuele filters in het toevoersysteem van de AdBlue/ Ureumoplossing periodiek vervangen te worden?
 • Heeft de DEF-injectieklep een specifieke standtijd en deze dient tussentijds geïnspecteerd te worden?
 • Dienen de NOx, temperatuur en druksensoren periodiek vervangen te worden?
 • Kan de katalysator en eventueel het roetfilter (preventief) gereinigd worden en/of hebben deze onderdelen een kortere operationele levensduur dan de motor zelf?
 • Kan de katalysator en eventueel het roetfilter los geleverd en gemonteerd worden of dient het totale nabehandelingssysteem bij technisch falen vervangen te worden?
 • Wordt de katalysator en eventueel het roetfilter beschouwd als vast onderdeel van de motor, hetgeen bij een grote motorschade (totaal verlies) van invloed kan zijn op uw motordagwaarde?
 • Informeer TVM over de verzekerde waarde van uw gehele motorinstallatie en laat u door TVM informeren over de verzekeringsoptie ‘motordekking uitgebreid’.

Adviezen onderhoud brandstofopslag- en toevoersystemen aan boord van schepen en wat te doen bij brandstof gerelateerde problemen:

 • Zorg dat er geen of zo min mogelijk water in de brandstoftanks kan komen (bijvoorbeeld via ventilatie, vulslangen, etc.).
 • Voorzie de onderzijde van alle bunkertanks van een goed bereikbare (zelfsluitende) aftapkraan (indien niet al aanwezig).
 • Voorzie het brandstoftoevoer- systeem van een brandstof- en/of waterafscheider (indien niet al aanwezig).
 • Tap met regelmaat het water/sludge onderin de bunkertanks af (minstens 1x per week).
 • Vervang de brandstof voor- & fijnfilters tijdig en strikt conform de standtijden zoals opgegeven door de filterleverancier en/of motorfabrikant en/ of -dealer.
 • Reinig periodiek de binnenzijde van de brandstoftanks (minimaal eens in de vijf jaar).

Bunkeren van biobrandstoffen met een (>7%) FAME component

 • Informeer bij de brandstofeverancier - bij iedere bunkering - naar het bijmengpercentage en documenteer deze percentages.
 • Probeer de bunkeroperaties zodanig te organiseren dat de biobrandstof niet langer dan drie tot zes maanden wordt opgeslagen.
 • Neem een brandstofmonster tijdens het bunkeren, creëer hiervoor eventueel een monsterpunt in het brandstoftoevoersysteem.
 • Laat jaarlijks de aan boord opgeslagen brandstof bemonsteren en analyseren (controle glycerideformatie en bacterie- en schimmelgroei).
 • Informeer bij de motorfabrikant en/of -dealer of de onderhoudsintervallen wijzigen bij welke percentages FAME-blends.
 • Overweeg om te investeren in een continu circulerend brandstoffiltratiesysteem.

Wat te doen bij brandstofgerelateerde problemen?

 • Maak direct melding bij TVM, evenals via de door het CBRB, Koninklijk BLN-Schuttevaer, IVR, NOVE en VOS geïnitieerde website www.meldpunt-binnenvaart.nl.
 • Informeer bij de motorfabrikant en/of -dealer of de motor (en het eventuele uitlaatgasnabehandelings- systeem) bestand is tegen het gebruik van bacteriedodende additieven.
 • Bemonster en analyseer de aan boord opgeslagen brandstof (controle op: ISO 3015 cloud point - EN 116 cold filter plugging point - EN 14078 range FAME - % water).