Overlijden Jan Kruisinga

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Jan Kruisinga.

maandag 18 mei 2015

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van
 
Jan Kruisinga
 
Jan had zitting in de TVM ledenraad van 2012 tot en met 2014 en in het Bestuur van de TVM foundation vanaf 2012. Wij zullen zijn inbreng en specialisme missen.
 
Wij wensen zijn vrouw Ineke, zijn moeder en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van dit groot verlies.
 
Raad van Bestuur TVM verzekeringen en Bestuur TVM foundation