Onderzoek naar ledenbetrokkenheid

TVM wil er aan blijven werken om de coöperatieve structuur nog meer inhoud en vorm te geven.

donderdag 21 mei 2015

Door én voor onze leden. Dat is de kracht van de coöperatie TVM. We willen graag weten hoe u als lid van TVM de betrokkenheid met TVM ervaart. In juni vindt daarom een online onderzoek plaats onder de leden wegtransport van TVM. Ook ú kunt per e-mail worden benaderd om uw mening te geven. Helpt u mee? Zo kunnen wij u in de toekomst nog meer toegevoegde waarde leveren als coöperatie. 

De Coöperatie TVM

Uit het laatste klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat de meeste leden van de coöperatie TVM zich meer ‘klant’ voelen dan ‘lid van TVM’. En ruim de helft staat neutraal tegenover het feit dat TVM een coöperatie is. Ze voelen zich dan ook niet of nauwelijks betrokken bij ‘een coöperatieve structuur met gemeenschappelijke belangen’. Wel geven de leden in hetzelfde onderzoek aan dat TVM wel meer is dan simpelweg een verzekeraar. We zijn dus op de goede weg, maar TVM wil er aan blijven werken om de coöperatieve structuur nog meer inhoud en vorm te geven. 

Vervolgonderzoek naar ledenbetrokkenheid

Om meer inhoud en vorm te kunnen geven aan onze coöperatieve structuur zijn we inzicht nodig in de ervaringen en meningen van onze leden. Daarom gaat TVM deelnemen aan een grootschalig onderzoek onder coöperaties in Nederland. Dit onderzoek wordt gecoördineerd door het NCR, de brancheorganisatie voor coöperaties in Nederland. Het bureau Forum Business Research voert dit onderzoek uit. Aangezien dit onderzoek ook onder andere coöperaties wordt uitgevoerd, is het voor TVM een goede gelegenheid om meer inzicht te krijgen in de ledenbetrokkenheid van de eigen organisatie. Maar ook om parallellen te trekken met andere coöperaties en best practices te delen. 

Wat houdt het onderzoek in?

In juni 2015 vindt een online onderzoek plaats onder de leden wegtransport van TVM over ledenbetrokkenheid. Ook ú kunt per e-mail worden benaderd om uw mening te geven. Het bureau Forum Business Research stuurt namens TVM een e-mail met de vraag of u wilt meewerken aan de online vragenlijst in diezelfde mail. In de e-mail is het logo van TVM verzekeringen opgenomen voor de herkenbaarheid. 

We hopen dat u mee wilt werken aan dit onderzoek en de vragenlijst invult. Zo kunnen wij u in de toekomst nóg meer toegevoegde waarde leveren als coöperatie.