‘Kabinet moet ingrijpen’

Tweede Kamerlid Barbara Visser over de vluchtelingenproblematiek in Calais.

vrijdag 07 augustus 2015

De openstaande kraan moet worden uitgezet en de voortdurend heen en weer zwabberende dweil moet de bezemkast in, zegt het Tweede Kamerlid Barbara Visser over de vluchtelingenproblematiek in Calais. De woordvoerster transport, verkeer en vervoer van regeringspartij VVD ziet zonder structurele asielaanpak nog geruime tijd problemen opdoemen voor de logistieke sector.

“Zo lang de asielproblematiek niet in breder Europees verband wordt aangepakt en we de grenzen aan de randen van Europa niet sluiten, blijven we met de open kraan dweilen’’, waarschuwt de liberale parlementariër. “Meer snuffelhonden en hekwerken en betere samenwerking tussen politiediensten, zoals de Britse premier David Cameron voorstelt, in Calais zijn absoluut nodig, maar lossen het probleem niet structureel op.’’

Boos

Visser zegt het nieuws over de 'transportellende' dagelijks op de voet te volgen. En ze maakt zich boos: “Dan zie ik dat Nederlandse chauffeurs worden beboet door de inspecties, omdat ze vanwege de stakingen en blokkades de rij- en rusttijden zouden hebben overtreden. Alsof dat geen gevolg van overmacht is! Maar vervolgens kijken de gendarmes zonder ingrijpen toe, wanneer een Nederlandse vrachtwagen wordt geplunderd. Tegen de Nederlandse chauffeurs en transportondernemers zou ik willen zeggen: laat het me weten, want ik maak er werk van. Want dit is natuurlijk onacceptabel.’’ 

Deze zomer voltrekt zich volgens haar een soort ‘natuurramp’ voor de transportbranche. Stakingen, blokkades en bestormingen zitten Nederland als grote Europese exporteur van landbouwproducten behoorlijk dwars. “En ik zeg natuurramp, omdat je als individu zelf weinig tegen al deze problemen kunt doen. Bovendien komen de problemen ook nog allemaal tegelijkertijd en van alle kanten en bijna niemand lijkt er iets aan te kunnen doen.’

Onacceptabel

Visser hekelt de schijnbare lusteloosheid waarmee wordt opgetreden. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) tilt volgens haar de problemen van de transportsector over de zomer heen, terwijl haar Spaanse collega meteen een klacht heeft ingediend. “Dijksma noemt de Franse acties onacceptabel, maar gaat zitten broeden op een eventuele reactie tot na de zomer’’, reageert Visser. “Waarom moeten we wachten tot september of oktober voordat deze kwestie eindelijk in de Europese Landbouwraad of Transportraad wordt besproken?’’

De Fransen staken volgens haar daarnaast voor ieder wissewasje, zoals bij de veerdiensten en in de agrarische sector. “De Franse president Hollande geeft de boeren 600 miljoen euro steun in plaats van af te dwingen dat de sector niet meer op allerlei (Europese) subsidies teert. Onze boeren hebben met dezelfde lage prijzen te maken, maar zijn innovatief. Zij behoren daarmee tot de top van de wereld.”

Stilstand en slecht gedrag in Frankrijk worden volgens Visser nu beloond. “En onze boeren staan met lege handen. Alsof dat geen ongewenste marktverstoring is. Los nog van de schade die het aanbrengt aan het Nederlandse bedrijfsleven. ’’

Bij dit alles is de rol van Nederland als vooraanstaand distributieland in het geding. Transportondernemers kunnen door de verstekelingen in trucks en de belegering van de Kanaaltunnel door vluchtelingen namelijk niet langer rekenen op een betrouwbare economische levenslijn met Groot-Brittannië.

De situatie in Calais benadrukt volgens haar het failliet van de Europese asielpolitiek. “Daar zitten vooral economische vluchtelingen die alleen maar naar het Verenigd Koninkrijk willen. Het sociale stelsel werkt aanzuigend daar’’, stelt Visser, “Geloof me, ik weet uit eigen ervaring dat wanneer je politiek vluchteling bent, je blij bent dat je Europa bereikt in bijvoorbeeld Spanje, Italië of Hongarije, omdat je dan eindelijk in een veilig land bent aangekomen. Deze groep in Calais heeft willens en wetens geen asiel aangevraagd in Spanje, Italië of Hongarije. Dat zegt iets over hun motieven.’’