Rechtsbijstandsverzekering particulieren

Op deze pagina leest u de wijzigingen van de Rechtsbijstandsverzekering particulieren per 1 januari 2017.

De nieuwe voorwaarden zijn op uw verzekering van toepassing per hoofdpremievervaldatum.

Naast de algemene wijzigingen is in de Rechtsbijstandsverzekering particulieren het volgende gewijzigd:

  • In de geschillenregeling hebben we opgenomen dat het advies van de ingeschakelde advocaat bindend is.