Inboedel pleziervaart

Maakt u veel gebruik van uw boot, dan heeft uw inboedel aan boord vaak een behoorlij­ke waarde. Verzekert u uw vaartuig bij TVM, dan is een aanvullende inboedeldekking mogelijk. Neem contact op voor de mogelijkheden.

(0528) 29 27 50

Wat verzekerd is

  • Schade aan alle roerende zaken die u aan boord heeft, bijvoorbeeld bij stranding, zinken en aanvaring
  • Sieraden zijn meeverzekerd tot een waarde van € 1.250,-

Wat u moet weten

  • U heeft een eigen risico van € 50,- per gebeurtenis
  • Heeft u een kleine boot die u af en toe gebruikt, dan heeft u meestal weinig inboedel aan boord. De standaard inboedeldekking in de bootverzekering is dan meestal voldoende

De voordelen van deze verzekering
  • Zeer ruime dekking
  • Laag eigen risico
  • Lage premie met gunstige voorwaarden