Indexering premies

Op deze pagina leest u welke verzekeringspremies geïndexeerd worden.

Voor de TVM rechtsbijstandverzekering bedrijf, TVM rechtbijstandverzekering particulier en de TVM verzuimmanagement is de premie per hoofdpremievervaldatum verhoogd (geïndexeerd) met 0,7%.

Dit percentage is gelijk aan de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).