Menu

Sponsorbeleid

TVM richt zich vanuit haar sponsorbeleid op enkele initiatieven, om zo versnippering over veel kleine activiteiten te voorkomen.

TVM krijgt dagelijks verzoeken om een evenement, vereniging of activiteit te sponsoren. Helaas kunnen wij de meeste verzoeken niet honoreren. TVM kiest er bewust voor om een aantal sociaal-maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Op die manier voorkomen we versnippering.

TVM foundation

TVM  sponsort een aantal initiatieven op het gebied van cultuur en maatschappelijke betrokkenheid. Omdat we als coöperatie ons betrokken voelen bij onze leden én onze omgeving. Daarom heeft TVM vanwege haar 50-jarig jubileum op 6 december 2012 de TVM foundation opgericht. Met deze stichting wil TVM bijdragen aan een duurzame verbetering van de maatschappelijke, sociaaleconomische omgeving in Nederland.

Kijk op de website van de TVM foundation voor meer informatie.

www.tvmfoundation.nl