Menu

Privacy statement Ridders van de Weg

TVM is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens die samenhangen met Ridders van de Weg.

In het privacy statement leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens in het kader van Ridders van de Weg. Het privacy statement kunt u in verschillende talen downloaden:

Privacy statement - Nederlands (pdf)

Déclaration de respect de la vie privée des Chevaliers de la Route (pdf)

Datenschutzerklärung Ritter der Straße (pdf)

Knights of the Road Privacy Statement (pdf)