Voorkom brand en
ontploffing op uw boot

Aan boord kunnen zich situaties voordoen die gevaar opleveren, zoals een brand of ontploffing. Lees onze adviezen die kunnen helpen om brand of ontploffing te voorkomen.

Onze tips om schade door brand en ontploffing te voorkomen

  • Verwijder gasflessen, losse benzinetanks of dieseltanks van boord.
  • Sluit boordnet en walaansluiting af.
  • Zorg voor regelmatige controle en/of onderhoud aan boord of neem, als dat mogelijk is, de accu's van boord en voer controle en/of onderhoud bijvoorbeeld thuis uit.
  • Zorg dat de accu's volledig zijn opgeladen. Onvoldoende lading veroorzaakt schade aan de accu's.
  • Controle blusmiddelen. Laat uw blusmiddelen eens in de 3 jaar controleren door een gecertificeerd bedrijf. Tussendoor kunt u zelf de manometer (drukmeter) checken: staat de naald in het groen, dan is er voldoende druk om de blusser leeg te spuiten. Controleer ook het vat op uitwendige schade.

  • Controle gasinstallatie. Bedrijven met het Certificaat Gastechniek zijn wettelijk erkend om de gasinstallatie op uw boot te controleren. Zo’n controle is eens in de 3 jaar nodig. Na de inspectie krijgt u een bewijs met een uniek nummer, dat verwijst naar het bedrijf dat de controle heeft uitgevoerd. Een lijst met erkende bedrijven vindt u op www.hiswa.nl/vind-een-bedrijf.

Brochures van onze partners

In de brochure 'Brandveilig, een veilig idee' leest u meer over de brand aan boord en wat u kunt doen om dit te voorkomen.

Bekijk de brochure

Samenwerkingsverband Varen doe je samen! heeft ook een brochure uitgebracht rondom het thema brand en ontploffing.

Bekijk de brochure