Voorkom brand en ontploffing op uw boot

Aan boord kunnen zich situaties voordoen die gevaar opleveren, zoals een brand of ontploffing. Lees onze adviezen die kunnen helpen om brand of ontploffing te voorkomen.

(0528) 29 27 50

pleziervaart@tvm.nl

Onze tips om schade door brand en ontploffing te voorkomen

  • Verwijder gasflessen, losse benzinetanks of dieseltanks van boord
  • Sluit boordnet en walaansluiting af
  • Zorg dat de accu's volledig zijn opgeladen. Onvoldoende lading veroorzaakt schade aan de accu's.
  • Zorg voor regelmatige controle en/of onderhoud aan boord of neem, als dat mogelijk is, de accu's van boord en voer controle en/of onderhoud bijvoorbeeld thuis uit

Brochures van onze partners

In de brochure 'Brandveilig, een veilig idee' leest u meer over de brand aan boord en wat u kunt doen om dit te voorkomen.

Bekijk de brochure 'Brandveilig. Een veilig idee' (pdf)

Samenwerkingsverband Varen doe je samen! heeft ook een brochure uitgebracht rondom het thema brand en ontploffing:

Bekijk de brochure 'Gasveilig. Veilig genieten aan boord' (pdf)

Meer weten?

Naar het volledige overzicht met preventietips