Hartelijk dank voor uw aanvraag voor een pleziervaartuigenverzekering.

Ingangsdatum en voorlopige dekking

U heeft een ingangsdatum opgegeven. U heeft een voorlopige dekking vanaf de ingangsdatum. De geldigheid van deze voorlopige dekking is 14 dagen.

De voorlopige dekking geldt niet als:

  • Wij geen verzekering met u mogen afsluiten op basis van de Sanctiewet 1977 en/of
  • Een registratie in de databank van de Stichting Centraal Informatie Systeem daar aanleiding toe geeft en/of
  • Het door u aangeboden risico niet valt binnen de acceptatierichtlijnen van TVM

In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Polis

Uw aanvraag wordt nu door ons verwerkt. Zodra de dekking definitief is, ontvangt u de polis per mail.

U ontvangt ook een kopie van deze bevestiging op het door u opgegeven mailadres.

Bedenktijd

Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op het moment dat u de polis van ons ontvangt. Dit betekent dat u in deze periode de aanvraag van deze verzekering kunt annuleren. Dit moet u schriftelijk doen, door een brief of een e-mail te sturen.

Vragen?

Neem dan contact met ons op!

(0528) 29 27 50

pleziervaart@tvm.nl