TVM zorg en inkomen

Op deze pagina kunt u lezen wat TVM zorg en inkomen voor u als ondernemer en voor uw medewerkers kan betekenen.

TVM zorg en inkomen behandelt onder andere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor de zelfstandig ondernemer zodat deze is verzekerd tegen verlies van inkomen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid.

Daarnaast hebben werkgevers te maken met risico's op het gebied van ziekteverzuim van medewerkers. TVM zorg en inkomen weet precies welke risico's er zijn met betrekking tot verzuim. Met het MedewerkerTotaal pakket kunnen werkgevers alles in één keer regelen, zodat alle risico's rondom ziekteverzuim van medewerkers zijn afgedekt.

MedewerkerTotaal bestaat uit de modules Preventie, Verzuimmanagement, Ziekteverzuim en Zorg, die zijn samengevoegd  in één overzichtelijk en beheerbaar pakket. De dienstverlening voor de module Verzuimmanagement wordt verleend vanuit TVM verzuimmanagement.

De module Zorg is dé tool voor werkgevers om verzuim te voorkomen of te verkorten. Dit kan door bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling, inzetten van fysiotherapie of psychologie. Indien medewerkers uitvallen door ziekte heeft dit ook financiële gevolgen voor de ondernemer.

De module Ziekteverzuim sluit naadloos aan op de loondoorbetalingsverplichting die een werkgever heeft op grond van de wet en de CAO. Zo kunt u het tweede ziektejaar volledig verzekeren.