Is uw certificaat nog geldig?

Leestijd 2 minuten

16 maart 2018

Per 2 februari 2018 is de geldigheidsduur van certificaten en de criteria voor inspecties gewijzigd. Dit geldt voor binnenschepen zowel beroeps- en pleziervaartuigen.

Voor schepen waarvan het certificaat verlopen is, moet bij inspectie voor verlenging van het certificaat het schip als nieuw schip geïnspecteerd en gecertificeerd worden, hierbij mag het schip geen gebruik meer maken van zijn bestaande rechten. We hebben de veranderingen voor u op een rij gezet.

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Vaartuigen die 365 dagen voor afloop van het huidige Certificaat van Onderzoek (CvO) of Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenvaartschepen (CBB) geïnspecteerd worden (casco-, veiligheid- en vervolginspecties), krijgen een certificaat met een nieuwe geldigheidsduur gerekend vanaf verloopdatum van het oude certificaat.
  • Vaartuigen die maximaal twee jaar voorafgaand aan de vervaldatum van het CvO of CBB droogstaand geïnspecteerd zijn, krijgen een certificaat met een nieuwe geldigheidsduur gerekend vanaf de datum van de droogstaande inspectie.
  • De nieuwe ingangsdatum van het CvO of CBB ligt altijd eerder dan of direct aansluitend aan de afloopdatum van het laatste geldige certificaat. (datum droogstaande inspectie is zodoende niet langer leidend voor geldigheidsduur).
  • Bij verlenging van het certificaat waarvan de geldigheidsduur reeds verlopen is kan geen gebruik meer worden gemaakt van de overgangsbepalingen (z.g. bestaande rechten).
  • Passagiersschepen krijgen nu officieel een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.


Voor schepen waarvan het certificaat verlopen is, moet bij inspectie voor verlenging van het certificaat het schip als nieuw schip geïnspecteerd en gecertificeerd worden, hierbij mag het schip geen gebruik meer maken van zijn bestaande rechten (overgangsbepalingen vervallen).

Let op, tot 1 februari 2020 geldt voor bovenstaande een overgangsperiode, waarbij het certificaat op het moment van de aanvraag voor hercertificering echter nooit langer dan één certificaatperiode verlopen mag zijn.

Lees hier meer over het keuren en certificeren van schepen.