TVM verzekeringen ontvangt Lean and Green Award

Op dinsdag 1 december 2015 heeft Rieks Stroeve van TVM verzekeringen de Lean and Green Award in ontvangst genomen.

woensdag 02 december 2015

Op dinsdag 1 december 2015 heeft Rieks Stroeve van TVM verzekeringen de Lean and Green Award in ontvangst genomen. De Lean and Green Award wordt uitgereikt door Connekt aan bedrijven die hun mobiliteit verduurzamen. Deze uitreiking vond plaats in de Euroborg, het voetbalstadion van FC Groningen.

In de laatste jaren komt het klimaatprobleem de opwarming van de aarde als direct gevolg van de CO2 uitstoot steeds hoger op de internationale politieke agenda. Ook het bedrijfsleven wordt zich meer en meer bewust van de klimaatproblematiek en komt in actie. Zo bundelen al meer dan 400 organisaties in binnen- en buitenland hun krachten in het programma Lean and Green voor CO2-reductie in logistiek en personenmobiliteit.

Door deel te nemen aan dit programma garanderen de deelnemende bedrijven met een Plan van Aanpak dat zij minimaal 20% CO2-reductie gaan realiseren, in vijf jaar tijd. Lean and Green wordt uitgevoerd door Connekt, het netwerk voor duurzame mobiliteit, gevestigd in Delft.

Het Lean and Green programma richt zich op verduurzaming van logistiek en mobiliteit, o.a. ‘Personal Mobility’. Personen mobiliteit betreft het woon-werkverkeer, operationeel verkeer, of zakelijk verkeer. Met dit programma laat TVM zien zich actief in te spannen om het mobiliteitsproces duurzamer te maken.

In het MVO beleid heeft TVM doelstellingen geformuleerd over mobiliteit. Zo wil TVM het aantal vervoerskilometers verminderen. De inzet van elektrische auto’s en de invoering van thuiswerkbeleid dragen daar aan bij. Ook het verduurzamen van het leasewagenpark ondersteunt de doelstelling.  

Meer informatie over het Lean and Green programma, vindt u hier.

Op de foto: Rieks Stroeve neemt de Award in ontvangst van Albert Mulder, programmamanager MVO bij RDW.

Foto: Pieter Sturrus -Fotocreations Beilen