Staat code 95 al op uw rijbewijs?

Bent u nog verzekerd bij het ontbreken van code 95 op uw rijbewijs?

donderdag 04 augustus 2016

Voor professionals met een C- of D-rijbewijs geldt dat ze voor 10 september 2016 code 95 op hun rijbewijs moeten hebben staan. De nascholing geldt voor chauffeurs in zowel het eigen vervoer als beroepsgoederenvervoer.

Code 95 is een toevoeging op het rijbewijs van chauffeurs met een C- of D-rijbewijs. De chauffeurs moeten hiervoor een nascholing volgen om hun bekwaamheid te behouden. Hun rijbewijs moet voor 10 september 2016 voorzien zijn van deze code anders mogen ze hun beroep niet meer uitoefenen, met alle consequenties van dien.

Voldoet u en of uw chauffeurs aan code 95?

We merken dat er rond code 95 nogal wat vragen zijn. ‘Voldoet mijn nascholingsperiode code 95 nog?’ ‘Moet ik nu wel of niet een nascholing volgen?’ En ‘Ben ik of zijn mijn chauffeurs nog verzekerd als ze niet voldoen aan de nascholing code 95?’ Veel vragen waarop wij u graag antwoord geven aan de hand van een casus.

Casus: Jan Pietersen heeft een nascholingsperiode van 10 september 2009 tot 9 september 2016. Hij heeft op 3 september 2011 zijn eerste 7 uur aan nascholingsuren behaald. Door een drukke planning op het bedrijf heeft zijn werkgever er voor gekozen om Jan op 15 september zijn laatste nascholingsuren code 95 te laten behalen, ondanks dat zijn periode dan al verlopen is.

Behaalde nascholingsuren zijn slechts vijf jaar geldig

Tot 10 september 2016 wordt er een overgangsperiode aangehouden rondom de regel dat nascholingsuren slechts vijf jaar geldig zijn. Dit betekent dat als Jan vóór 10 september zijn nascholingsuren compleet heeft (35 uur), zijn uren van 3 september 2011 gewoon meetellen. Echter door drukte op het bedrijf heeft zijn werkgever ervoor gekozen om Jan op 15 september in te plannen voor de laatste 7 nascholingsuren. Nu geldt echter dat er vanaf 15 september terug wordt gekeken – in de casus geldt dan 15 september 2011 – en daardoor vervallen de nascholingsuren die op 3 september 2011 zijn behaald. In dit geval moet Jan zijn uren aan nascholing nog behalen.

Niet verzekerd in geval van schade

Jan heeft op 10 september geen 35 uur aan nascholing behaald en kan daardoor code 95 niet op zijn rijbewijs laten bijschrijven. Het ontbreken van de code valt onder de uitsluiting 'een bestuurder die niet met de auto mocht rijden', zoals vermeld in onze polisvoorwaarden. Dit betekent in Jan’s geval dat hij door het ontbreken van code 95 op zijn rijbewijs niet is verzekerd en zijn werkgever dus ook niet.

Boete

Jan beschikt op 10 september niet over de verplichte code 95 op zijn rijbewijs, hiermee loopt hij het risico op een boete van € 800,- omdat hij niet in het bezit is van een geldig rijbewijs.

TVM verzekeringen en Advance Groep werken samen in het op maat opleiden van vrachtwagenchauffeurs. U kunt (of uw chauffeurs) een erkende code 95 training volgen bij Advance Groep. Aanmelden en meer informatie vindt u op de website van Advance Groep. Hier treft u tevens een overzicht met vragen en antwoorden aan over code 95.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met onze klantenservice via (0528) 29 22 92 of klantenservice@tvm.nl.