Pilot veilig rijgedrag: de eerste inzichten

Eén keer per 1.100 km een onveilige situatie.
 

donderdag 29 september 2016

370 vrachtauto’s, 1.040 chauffeurs, 7,5 miljoen kilometer: het zijn enkele cijfers uit de Pilot veilig rijgedrag. Een proef waarmee TVM aan de hand van slimme technologieën onderzoekt welke factoren invloed hebben op het rijgedrag van chauffeurs. Inmiddels zijn de gegevens uit 5,3 miljoen gereden kilometers geanalyseerd. Hieruit blijkt onder meer dat chauffeurs gemiddeld één keer per 1.100 kilometer een echt onveilige situatie meemaken.

Vrachtauto geen invloed op rijgedrag

Wat de oorzaken zijn van die onveilige situaties zijn, wordt nog onderzocht. Wel lijken het bouwjaar en het merk van de vrachtauto in ieder geval geen invloed te hebben; er is tot nu toe geen verband gevonden tussen de vrachtauto en het rijgedrag van de chauffeur. Dat zou betekenen dat nieuwe auto’s niet per se veiliger zijn en dat met name de omgeving (weginrichting, medeweggebruikers, planning etc.) en de chauffeur zelf invloed hebben op het rijgedrag.

Langere ritten niet onveiliger

Een ander inzicht uit de eerste data-analyse is dat chauffeurs heel gelijkmatig rijden. Tijdens langere ritten vinden er namelijk niet meer onveilige situaties plaats dan tijdens kortere ritten. De lengte van de rit zegt dus blijkbaar niets over de alertheid van de chauffeur. Afleiding vindt met name in het eerste uur van de werkdag plaats. Vermoedelijk doordat de chauffeurs dan de rit doornemen met het bedrijf en collega’s. De meeste onveilige situaties en bijna-ongelukken worden op de maandag geregistreerd.

Veiligheid verbeteren

De Pilot veilig rijgedrag loopt nog tot en met juni 2017. Tot die tijd worden er zoveel mogelijk gegevens verzameld en geanalyseerd over het rijgedrag van de deelnemende chauffeurs. Ook wordt onderzocht wat de meest onveilige plekken op de Nederlandse wegen zijn en wat de invloed van het weer en de verkeersdrukte is op het rijgedrag. Met als uiteindelijke doel: de veiligheid van het transport over de weg verbeteren en zo het aantal ongevallen verlagen.