Menu

Milieuschade – voorkomen is beter dan genezen

TVM adviseert haar relaties daarom goed na te gaan welke (milieu)risico’s men als bedrijf loopt.

donderdag 18 september 2014

Veel bedrijven zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s van een milieuschade. De verantwoordelijkheden die voortvloeien uit een EU-richtlijn uit 2004 zijn bij veel bedrijven nog steeds niet bekend. TVM adviseert u over welke risico’s u mogelijk loopt en wat u hier aan kunt doen. 

Om welke risico’s gaat het?

In 2004 is de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD) ingevoerd. Dit houdt in dat bedrijven niet alleen aansprakelijk gesteld kunnen worden voor milieuschade als gevolg van opzet of nalatig handelen (schuldaansprakelijkheid), maar ook voor schade die niet doelbewust is veroorzaakt (risicoaansprakelijkheid). Veel bedrijven zijn zich hiervan niet bewust. 

Advies TVM

TVM adviseert haar relaties daarom goed na te gaan welke (milieu)risico’s men als bedrijf loopt. En wat de mogelijke (financiële) gevolgen dit kan hebben. TVM biedt Milieuschadeverzekeringen aan voor zowel kleine als grote milieurisico’s.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? 

Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met TVM verzekeringen via (0528) 29 29 99. Ook kunt u meer lezen in het position paper ‘Milieuschade – voorkomen is beter dan genezen’ van het Verbond van Verzekeraars