Overslaan en naar de inhoud gaan

Richtlijnen voor digitale vrachtuitwisseling

TVM heeft richtlijnen opgesteld voor het verstrekken van opdrachten via digitale platforms.

1 juli 2021

Er wordt in Europa nog altijd gefraudeerd met of via digitale vrachtuitwisselingsplatforms, ondanks alle waarschuwingen aan vervoerders en andere preventieve maatregelen. Met enige regelmaat worden er nog steeds allerhande vrachten verduisterd, van electronica tot nikkel, van foodproducten tot alles wat maar van waarde kan zijn.

TVM verzekeringen waarschuwt vervoerders nogmaals om vooraf zorgvuldig te controleren of actieve partijen op een digitaal vrachtuitwisselingsplatform daadwerkelijk bestaan en bewezen betrouwbaar zijn. TVM heeft richtlijnen opgesteld voor het verstrekken van opdrachten via digitale platforms.

In de polisvoorwaarden heeft TVM opgenomen dat aansprakelijkheid bij diefstal is verzekerd, ook bij Uitbesteed Vervoer en ook bij Digitale vrachtuitwisseling, maar wel met de nodige restricties, zoals bijvoorbeeld een extra eigen risico. Daarnaast geldt dat bij goederen zoals elektronica, cosmetica en tabak, oftewel de goederen die behoren tot categorie IV van de beveiligingsvoorwaarden, de verzekeringsdekking in ieder geval beperkt is tot het bedrag van de CMR-limiet. In de visie van TVM is een digitaal vrachtuitwisselingsplatform ongeschikt voor het vervoer van dergelijke goederen. Jan Lamberink, senior adviseur Preventie & Risicobeheer, adviseert dan ook om extra alert te zijn wanneer u transporten uitbesteedt via digitale vrachtuitwisseling.

Richtlijnen voor opdrachten via digitale vrachtuitwisseling

 • Zorg ervoor dat u zeker weet dat u zaken doet met betrouwbare partners
 • Neem altijd een expliciet verbod op om de lading verder ‘uit te besteden’
 • Check actief de naam van de vervoerder, bijvoorbeeld via een zoekmachine als google. Check de website van de vervoerder op het platform en controleer de NAW-gegevens
 • Vraag altijd om registratiegegevens (zoals van KvK en NIWO-vergunning) alsmede om een kopie vervoersvergunning
 • Maak gebruik van de beveiligingen die geboden worden (Safe Market Place, E-confirm, ID-verificatie)
   
 • Vraag om een vast telefoonnummer en check dit nummer actief door het te bellen
 • Wees daarom extra alert op partijen die opdrachten vinden op het platform maar rechtstreeks, en buiten de geëigende paden om, contact zoeken
   
 • Check de verzekeringsdekking van de door u ingeschakelde vervoerder. Dit is een verplichting vanuit de polis. In geval van schade zal TVM schriftelijke bewijsstukken van deze controle opvragen
 • Pas op met (gratis) e-mailadressen (yahoo, live, gmail, hotmail, etc) die niet matchen met het domein van de website. Bestaat er een website, dan is het opmerkelijk als men geen gebruik maakt van een mailadres dat bij die website hoort
 • Weet wat u ten vervoer aanbiedt: categorie IV-goederen aanbieden via een dergelijk platform is ten zeerste af te raden. De consequenties bij diefstal kunnen enorm zijn en wegen niet op tegen de marges die u op een dergelijk transport verdient
   
 • Vraag een kopie op van de Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering (VVA-polis) van de door u ingeschakelde vervoerder en ga niet akkoord met een polis van de door haar ingeschakelde vervoerder. Controleer of de NAW-gegevens op de polis overeenkomen met die van de charter (en niet van de door de charter ingeschakelde ondervervoerder)
   
 • Check of er sprake is van (voldoende) dekking voor waarvoor de charter wordt ingezet (AVC/CMR/cabotage/geconditioneerd vervoer etc.), geen forwarding/Fenex, ADsP of andersoortige expeditievoorwaarden. Vooral bij Oost-Europese polissen kan de dekking erg gering zijn. Accepteer dit niet. Houd altijd in gedachten dat een verzekering geen soelaas biedt als de vervoerder niet deugt
 • Heeft de vervoerder geen eigen website, dan is dat een reden om extra alert te zijn en betreft het mogelijk een forwarder zonder eigen auto’s. In nagenoeg alle gevallen van diefstal/verduistering is er sprake van een malafide forwarder/expediteur die opdrachten van het platform binnenhaalt en doorzet naar – vaak nietsvermoedende - vervoerders. Doe geen zaken met dergelijke partijen die u niet kent en die u niet kunt verifieren
 • Vergelijk de gegevens van de partij aan wie u het vervoer uitbesteedt met de inschrijving of het profiel van de vrachtuitwisselingsaanbieder. Verifieer eventueel de gegevens bij de vrachtuitwisselingsite en vraag of het account nog up-to-date en actief is
 • Check de verzekeringstermijn van de polis en controleer of de premie is voldaan
   
 • Check of het opgegeven kenteken genoemd wordt op de polis
   
 • Kijk of er wellicht met het polisblad gerommeld is (copy/paste, ander lettertype, scheef, typefouten, onvolledige gegevens)
   
 • Controleer de informatie en trek het eventueel na met een telefoontje naar de verzekeraar of Timocom/Teleroute
   
 • Eis eventueel van de charter dat de verzekeraar een dekkingsbevestiging afgeeft
   
 • Zorg dat u alleen uitbesteedt aan gerenommeerde, kredietwaardige en capabele vervoerders die de opdracht met eigen auto(‘s) uitvoeren
   
 • Doe een kredietcheck, vraag bijv. om een DUNS-nummer

Tenslotte: Gaat er iets niet goed? Meld het direct aan TVM assistance (+31(0)528 29 29 11) en aan de vrachtuitwisselingsaanbieder, zodat direct actie kan worden ondernomen. Wellicht is de zending nog traceerbaar.

Disclaimer:
Deze informatie is bedoeld als preventief handvat voor een ieder die transport uitbesteedt via (digitale) vrachtuitwisseling maar is per definitie nooit volledig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend voor wat betreft de verzekeringsdekking; de polisvoorwaarden bepalen de omvang van de verzekeringsdekking. In het bijzonder wijzen wij u op de controleverplichtingen bij uitbesteed vervoer zoals deze in de polisvoorwaarden zijn opgenomen. Het niet naleven van deze controleverplichtingen kan leiden tot extra eigen risico’s en/of geen verzekeringsdekking.